Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Переведення з одного виду пенсії на інший

Який порядок переведення з одного виду пенсії на інший?


Відповідно до ст. 10 Закону про пенсійне страхування особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Згідно з нормами ст. 45 зазначеного Закону переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що перебувають на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду України.

При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені у частині першій ст. 40 Закону про пенсійне страхування (за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 р. або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), що враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою ст. 40 Закону про пенсійне страхування, для призначення пенсії (за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком).