ПДВ
Тема: ПДВ

Визначення суми ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету

Визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків

Порядок визначення суми податку, що підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), визначено ст. 200 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 200.1 цієї статті Кодексу сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з вищезазначеним пунктом, вона підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету, а при від'ємному значенні — враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Податкового кодексу), а в разі відсутності податкового боргу — зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу, має від'ємне значення, то:

  • бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території Українисумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг;
  • залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

Водночас Податковим кодексом визначено коло платників податку, які не мають права на отримання бюджетного відшкодування. Це особи, які:

  • були зареєстровані як платники ПДВ менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);
  • мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).

У разі якщо за результатами звітного періоду платник податку має право на отримання бюджетного відшкодування, він може самостійно прийняти рішення про зарахування в повному обсязі належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ, що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів, або про повернення такої суми на рахунок у банку. У разі прийняття такого рішення зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних звітних (податкових) періодів.

У свою чергу, відповідно до пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу бюджетним вважається відшкодування від'ємного значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V Податкового кодексу.

Рішення платника про напрям бюджетного відшкодування відображається ним у податковій декларації, яку він подає за результатами звітного (податкового) періоду, в якому виникає право на отримання бюджетного відшкодування, а у разі прийняття рішення про повернення такої суми на розрахунковий рахунок платник подає ще й заяву про повернення суми бюджетного відшкодування. Форми декларації з ПДВ, розрахунку суми бюджетного відшкодування та заяви про відшкодування, порядок їх заповнення затверджено наказом № 1492.

Згідно з пп. 4.6.6 пп. 4.6 п. 4 розділу V Порядку № 1492 залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (відображається у рядку 24 декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду). Отже, за платником зберігається право на використання накопиченого податкового кредиту у майбутньому, зокрема в рахунок погашення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів (рядок 23.2 декларації) чи включення до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 24 декларації).

Щодо платників, які не мали права на бюджетне відшкодування у зв'язку з обмеженнями, встановленими Податковим кодексом, то такі платники мають право в рядку 24 податкової декларації з ПДВ відображати залишок від'ємного значення податку до повного його погашення або шляхом нарахування податкового зобов'язання, або шляхом отримання права на бюджетне відшкодування.

Водночас слід зауважити, що у разі якщо залишок від'ємного значення податку попереднього податкового періоду сформовано платником за придбаними товарами/послугами, які після завершення строку позовної давності (1095 днів) є неоплаченими, то такі товари/послуги вважаються безоплатно отриманими, а тому з урахуванням п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу право на податковий кредит та, відповідно, бюджетне відшкодування за такими товарами/послугами платник втрачає.

Наведемо приклад визначення платником ПДВ суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню. 

Приклад

Визначення платником суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню

ТОВ «Релаксин» зареєстровано платником ПДВ у травні 2011 р., станом на 01.08.2012 р. підприємство має податковий борг з ПДВ у сумі 200 тис. грн.

Основні показники податкової звітності з ПДВ ТОВ «Релаксин» за липень — вересень 2012 р:

Основні показники декларації з ПДВ

Звітні (податкові) періоди 2012 р.

Примітка

Липень

Серпень

Вересень

Усього податкових зобов'язань (рядок 9 колонки Б)

100

200

100

 

Усього податкового кредиту (рядок 17 колонки Б)

800

600

300

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 — рядок 17) (р. 19)

 

700

 

400

 

200

 

Зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду (р. 20):

Х

Х

Х

Х

у зменшення суми податкового боргу з ПДВ (р. 20.1)

200

-

-

 

до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19 — рядок 20.1) (значення цього рядка переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду) (р. 20.2)

500

400

200

 

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (р. 21) (рядок 21.1 + рядок 21.2 + рядок 21.3):

-

500

600

 

значення рядка 20.2 декларації попереднього звітного (податкового) періоду (р. 21.1)

-

500

400

 

значення рядка24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду (р. 21.2)

-

-

200

 

зменшено/збільшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу (р. 21.3)

-

-

-

 

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (р. 22) (рядок 21 — рядок 18)

-

500

600

Подається довідка про залишок від'ємного значення (додаток 2)*

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 Д3) (рядок 23.1 + рядок 23.2) (р. 23):

-

300

600

Подається розрахунок бюджетного відшкодування (додаток 3)

на рахунок платника у банку (р. 23.1)

-

300

200

Подається заява про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4)

у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів (р. 23.2)

-

-

400

 

Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 22 — рядок 23) (р. 24) (значення цього рядка переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

-

200

-

 

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду (р. 25) (рядок 18 — рядок 21)

-

-

-

 

____________
*У зазначеній довідці вказується залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду), та частина залишку від'ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів/послуг постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території Українивключена до податкових зобов'язань у декларації у попередніх звітних (податкових) періодах та не погашена податковими зобов'язаннями попередніх звітних (податкових) періодів або не брала участі у розрахунках бюджетного відшкодування (переноситься до рядка 2 розрахунку бюджетного відшкодування).

Усього за періоди, що розглядаються, ТОВ «Релаксин» задекларовано бюджетне відшкодування в сумі 900 тис. грн., у тому числі на рахунок у банку — 500 тис. грн., у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ — 400 тис. грн.

 

Зауважимо, що до податкової декларації платником податків додаються оригінали митних декларацій. У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така декларація надається митним органом органу ДПС у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону (Положення про митні декларації та порядок підтвердження здійснення експорту товарів затверджено постановою № 450. З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з положеннями Податкового кодексу до цієї постанови на даний час вносяться зміни щодо порядку подання митним органом органу ДПС електронної митної декларації).

Протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. За наявності достатніх підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було здійснено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.

Звертаємо увагу на те, що платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування згідно зі ст. 200 Податкового кодексу, подали відповідну заяву та відповідають критеріям, визначеним п. 200.19 ст. 200 цього Кодексу, мають право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ.

Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42