Новини
Тема: ПДФО

Оподаткування доходів приватних нотаріусів і адвокатів

Участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю, вважається незалежною професійною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.
Розглянемо особливості оподаткування доходів приватних нотаріусів та адвокатів.


Адвокатська діяльність

Правові засади організації та діяльності адвокатури і здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом про адвокатуру, ст. 1 якого визначено, що адвокат — це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах і в порядку, передбачених цим Законом.

До інших видів правової допомоги належать види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення (пп. 6 п. 1 ст. 1 Закону про адвокатуру).

Згідно з рекомендаціями № VІ/4-97 адвокатська діяльність не є господарською і підприємницькою у значенні ст. 3 Господарського кодексу, а адвокат не є суб'єктом господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність.

Враховуючи положення пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем у межах такої адвокатської діяльності. При цьому чинним законодавством не заборонено фізичній особі, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, бути підприємцем і здійснювати іншу підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

Діяльність приватних нотаріусів

Порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні встановлено Законом про нотаріат, абзацом другим ст. 3 якого визначено, що нотаріус не може займатися підприємницькою або адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об'єднань, перебувати на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів господарських організацій, кредитно-фінансових установ, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої, у вільний від роботи час. Документи, оформлені приватними і державними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

Облік в органах ДПС та оподаткування доходів приватних нотаріусів і адвокатів

Відповідно до п. 178.1 ст. 178 Податкового кодексу особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов'язані стати на облік в органах ДПС за місцем постійного проживання як самозайняті особи й отримати свідоцтво про таку реєстрацію згідно зі ст. 65 цього Кодексу.

Абзацом другим п. 65.1 цієї статті встановлено, що приватні нотаріуси, адвокати й інші фізичні особи, умовою ведення незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), який підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, протягом 10 календарних днів після такої реєстрації зобов'язані стати на облік в органі ДПС за місцем постійного проживання.

Пунктом 178.2 ст. 178 Податкового кодексу передбачено, що доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто за ставкою 15% бази оподаткування, а у разі перевищення десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку до суми перевищення становить 17%.

Відповідно до п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

У разі неотримання особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, довідки про взяття на облік об'єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності, без урахування витрат.

Для визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб розраховується середньомісячний оподатковуваний дохід.

Витрати приватних нотаріусів і адвокатів

Податковим кодексом не передбачено будь-якого переліку витрат для самозайнятих осіб, у тому числі для приватних нотаріусів і адвокатів. Проте з метою забезпечення дотримання принципів оподаткування, передбачених ст. 4 цього Кодексу, зазначеним особам доцільно при визначенні сукупного чистого доходу враховувати витрати, пов'язані з організацією їхньої діяльності й обумовлені вимогами Закону про нотаріат (табл. 1) та Закону про адвокатуру (табл. 2).

Таблиця 1


з/п

Перелік витрат нотаріуса як особи,
що провадить незалежну професійну діяльність

Правова підстава

1

2

3

1

Оренда робочого місця нотаріуса, у тому числі його поточний ремонт

Закон про нотаріат (ст. 24)

2

Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

Закон про нотаріат (ст. 28)

3

Технічне забезпечення діяльності робочого місця нотаріуса та його обслуговування:
охоронна та пожежна сигналізація;
металеві двері або металеві ролети;
металеві грати, захисні ролети та броньована ударостійка плівка на вікнах;
металеві шафи;
вогнестійкий сейф;
інформаційна вивіска;
обслуговування технічного обладнання (комп'ютери, у тому числі їх програмне забезпечення, принтери, сканер, ксерокс, факс, телефон тощо);
підключення та користування мережею Інтернет без обмеження кількості провайдерів, включаючи мобільний Інтернет;
телекомунікаційні послуги; меблі

Закон про нотаріат (ст. 25), Положення № 888

4

Програмне забезпечення

Закон про нотаріат

5

Встановлення, обслуговування й користування державними та єдиними реєстрами

Закон про нотаріат

6

Організація нотаріальної діяльності нотаріуса і виконання ним правил ведення нотаріального діловодства. Виготовлення печатки, штампів з текстами посвідчувальних написів, реєстри для реєстрації нотаріальних дій, книги, журнали реєстрації (обліку), передбачені номенклатурою. Канцелярське приладдя. Картонажі, архівні папки, твердий картон, канцелярський папір, технічні засоби для прошивання документів тощо

Закон про нотаріат, Правила № 3253

7

Витрати щодо збереження документів нотаріального діловодства

Закон про нотаріат, Правила № 3253

8

Проходження підвищення кваліфікації нотаріусом відповідно до плану-графіка, затвердженого Мін'юстом України; участь у короткотермінових семінарах, міжнародних семінарах, симпозіумах, науково-практичних конференціях; удосконалення професійної майстерності; школи молодого нотаріуса. Придбання та передплата юридичної літератури (книг, журналів, дисків, програм тощо)

Порядок № 3256

9

Оплата праці й обов'язкові нарахування на фонд оплати праці помічників, секретарів, стажистів та іншого технічного персоналу (найманих працівників)

Закон про нотаріат

10

Сплата внесків до Пенсійного фонду України, у тому числі на користь найманих працівників, і фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

Податковий кодекс, Закон про ЄСВ

11

Відкриття рахунків у банках та їх розрахунково-касове обслуговування (депозитні рахунки)

Закон про нотаріат (ст. 24)

 

Крім зазначених у табл. 1 витрат приватний нотаріус при визначенні сукупного чистого доходу може віднести до них витрати на поштові та кур'єрські послуги, необхідні для ведення нотаріальної діяльності.

Таблиця 2


з/п

Перелік витрат приватного адвоката як особи,
що провадить незалежну професійну діяльність

Правова підстава

1

2

3

1

Орендна плата за користування приміщенням, яке є робочим місцем адвоката

Закон про адвокатуру (абзац 7 п. 2 ст. 17)

2

Витрати на виготовлення печаток і штампів, а також їх заміну

Закон про адвокатуру (п. 2 ст. 13)

3

Обслуговування технічного обладнання (комп'ютери, у тому числі їх програмне забезпечення, принтери, сканер, ксерокс, факс, телефон тощо)

Закон про адвокатуру (ст. 20)

4

Відкриття рахунків у банках та їх розрахунково-касове обслуговування (депозитні рахунки)

Закон про адвокатуру (п. 2 ст. 13)

5

Оплата праці й обов'язкові нарахування на фонд оплати праці помічників, секретарів, стажистів та іншого технічного персоналу (найманих працівників)

Закон про адвокатуру (п. 1 ст. 16)

6

Проходження підвищення кваліфікації адвокатом; участь у короткотермінових семінарах, симпозіумах, науково-практичних конференціях; удосконалення професійної майстерності.
Придбання та передплата юридичної літератури (книг, журналів, дисків, програм тощо)

Закон про адвокатуру (п. 2 ст. 44)

7

Використання електронної бази законодавства

Закон про адвокатуру (п. 2 ст. 44)

8

Виготовлення бланків (у тому числі ордерів) із зазначенням прізвища, імені та по батькові адвоката, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Закон про адвокатуру (п. 2 ст. 13)

9

Придбання канцелярського приладдя

Закон про адвокатуру (ст. 20)

10

Сплата адвокатами внесків до Пенсійного фонду України, у тому числі на користь найманих працівників, і фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

Податковий кодекс, Закон про ЄСВ

 

Крім зазначених у табл. 2 витрат адвокат при визначенні сукупного чистого доходу може віднести до них витрати:

  • на програмне забезпечення;
  • на телекомунікаційний зв'язок для подання податкової звітності;
  • на поштові та кур'єрські послуги, необхідні для виконання адвокатської діяльності.

Облік доходів і витрат

Приватні нотаріуси та адвокати зобов'язані вести облік доходів і витрат від своєї діяльності та подавати податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до розділу IV Податкового кодексу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, тобто до 1 травня року, що настає за звітним.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється приватним нотаріусом або адвокатом самостійно згідно з даними, зазначеними у податковій декларації.

При цьому до 1 серпня року, що настає за звітним, зазначена особа зобов'язана самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу).

Функції податкового агента{h}Довідково!
Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осібюридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидентаюридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати і сплачувати податок, передбачений розділом IV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому цим розділом та ст. 18 цього Кодексу.{/h}

Під час виплати суб'єктами господарювання — податковими агентами фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність (нотаріуси, адвокати), доходів, безпосередньо пов'язаних з такою діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не утримується у разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Це правило не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким установлено трудовими відносинами, а сторони договору можуть прирівнюватися до працівника чи роботодавця відповідно до пунктів 14.1.195 та 14.1.222 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу.