Єдиний податок
Тема: Інше

Надання в оренду власного майна платником єдиного податку

Фізична особа — підприємець здійснює діяльність з надання в оренду власного нерухомого майна (нежитлове приміщення) юридичній особі. Розглянемо на прикладах, за яких умов такий підприємець може застосовувати спрощену систему оподаткування.


Право приватної власності

Пунктом 1 ст. 42 Господарського кодексу передбачено, що підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати. Склад, кількість і вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженими. Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи (ст. 325 Цивільного кодексу).

Відповідно до п. 1 ст. 320 цього Кодексу власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, установлених законом. Зазначене положення також стосується використання майна, що надається в оренду підприємцем, який застосовує спрощену систему оподаткування.

Основні положення, що регулюють правовідносини за договором найму (оренди), визначено у главі 58 Цивільного кодексу.

Право користуванняце передбачене законодавством повноваження особи одержувати матеріальні, культурні та інші блага від майна, речей відповідно до їх корисних властивостей і господарського призначення та пов'язане із правом володіння. При цьому право користування є одним із повноважень власника і здійснюється ним у межах, встановлених законом.

Відповідно до засад регулювання відносин найму (оренди), визначених Цивільним кодексом, а також виходячи з положень ст. 4 Закону № 1952, на правовідносини, що виникають з договорів найму (оренди), поширюються вимоги щодо обов'язковості державної реєстрації такого речового права, як користування (найм, оренда) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами.

Умови застосування спрощеної системи оподаткування

Пунктом 291.4 ст. 291 Податкового кодексу встановлено, що фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 1 000 000 грн., мають право обрати другу групу.

При цьому дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої або п'ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп.

Третю групу можуть обрати фізичні особи — підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб, обсяг доходу не перевищує 3 000 000 грн.

Відповідно до КВЕД ДК 009:2005 діяльність, пов'язана із здаванням в оренду власного нерухомого майна, відноситься до групи 70.20.0.

Згідно з пп. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 м2, не можуть бути платниками єдиного податку.

Розглянемо на прикладах, в яких випадках фізична особа — підприємець — платник єдиного податку третьої групи має або не має права перебувати в третій групі платників єдиного податку.

Приклад 1

Платник єдиного податку третьої групи має у власності нежитлове приміщення (ангар) загальною площею 1000 м2. Підприємець здає 290 м2 із загальної площі зазначеного приміщення в оренду юридичній особі, а решту приміщення не здає.

Якщо фізична особа — підприємець — платник єдиного податку, яка є власником нежитлового приміщення загальною площею 1000 м2  та здає в оренду юридичній особі 290 м2, а решту приміщення не надає в оренду, такий платник єдиного податку може перебувати в третій групі.

Проте якщо такий підприємець надає в оренду нежитлове приміщення юридичній особі — платнику єдиного податку, то він має право перебувати в другій групі.

Приклад 2

Платник єдиного податку має у власності нежитлове приміщення (ангар) загальною площею 1000 м2, з якої 290 м2 здає в оренду юридичній особі. Іншу частину зазначеного нежитлового приміщення здає в оренду як фізична особа.

Якщо площа майна, яке належить на правах власності фізичній особі та надається в оренду (частина здається фізичною особою — підприємцем, а частина — фізичною особою — не суб'єктом господарювання), перевищує норми, встановлені пп. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу, тобто 300 м2, така фізична особа — підприємець, що здійснює діяльність з надання в оренду власної нерухомості, не має права перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Приклад 3

Платник єдиного податку має у власності два нежитлові приміщення в різних містах України. Площа одного з них становить 500 м2, другого — 250 м2, з яких перше приміщення перебуває в оренді в розмірі 290 м2 та друге — 250 м2. Решта площі приміщення не надається в оренду.

Як видно із прикладу, загальна площа приміщень, що надається в оренду, перевищує 300 м2. Отже, така фізична особа — підприємець, що здійснює діяльність з надання в оренду такої нерухомості, не має права перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Вищезазначене не забороняє фізичній особі — підприємцю здійснювати діяльність на загальній системі оподаткування.