Інші податки
Тема: ПДФО

Матеріальна допомога, надана працедавцем

Як оподатковується податком на доходи фізичних осіб матеріальна допомога, що надається працедавцем працівникам (відповідно до умов колективного договору), у тому числі тим, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років?


Статтею 11 КЗпП передбачено, що на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, укладається колективний договір.

Колективний договір укладається на підставі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів (ст. 10 КЗпП).

Підпунктом 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що для цілей розділу IV цього Кодексу заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Як наведено в пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику відповідно до умов трудового договору (контракту).

Отже, якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така допомога надається всім або більшості працівників, наприклад допомога на оздоровлення, при цьому її виплати передбачено положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), прийнятими згідно з нормами трудового законодавства, то така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати і вся її сума включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку й оподатковується за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, з урахуванням вимог п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу.

Якщо працедавець надає окремим працівникам нецільову благодійну (матеріальну) допомогу за їх заявами у зв'язку з особистими обставинами, яка носить разовий характер, наприклад на вирішення соціально-побутових потреб, то її оподаткування регулюється п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу.