Інші податки
Тема: ПДФО

Оподаткування доходу, отриманого від фізичної особи у вигляді авансу відповідно до укладеного попереднього договору продажу будинку

Фізична особа отримала аванс від іншої фізичної особи згідно з попереднім договором купівлі-продажу будинку, але основний договір не було укладено. Сума авансу залишилась у цієї фізичної особи. Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб такий дохід у вигляді авансу? Якщо так, то яку відповідальність несе фізична особа у разі ухилення від сплати податку при отриманні такого доходу?


Згідно з пп. «в» пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу дохід з джерелом походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, у вигляді доходів від продажу, зокрема, нерухомого майна.

Водночас пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 вищезазначеного Кодексу передбачено, що оподаткуванню підлягають інші доходи, крім наведених у ст. 165 цього Кодексу.

При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах (п. 164.3 ст. 164 Податкового кодексу).

Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку особою, яка не є податковим агентом, та іноземних доходів регулюється п. 168.2 ст. 168 Податкового кодексу, пп. 168.2.2 якого встановлено, що особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в органах ДПС як особа, що провадить незалежну професійну діяльність.

Так, платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу і подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Податкового кодексу).

Декларація подається до органу ДПС за встановленою формою у строк до 1 травня року, що настає за звітним (пп. «в» п. 176.1, пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

При цьому відповідно до п. 179.7 ст. 179 цього Кодексу фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе фізична особа у випадках, визначених розділом ІV Податкового кодексу (пп. 168.4.8 п. 168.4 ст. 168 Кодексу).

Підпунктом 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 цього Кодексу передбачено, що після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Згідно з п. 129.4 вищезазначеної статті  Кодексу пеня, визначена пп. 129.1.1 п.  129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Крім цього, відповідно до ст. 1641 КпАП неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 — 136 грн.).

Дії, передбачені частиною першою цієї статті Кодексу, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 — 136 грн.).

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42