Інші податки
Тема: ПДФО

Нерезидентом отримано у спадщину земельну ділянку

Як оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід від продажу земельної ділянки, отриманої у спадщину фізичною особою — нерезидентом?


Відповідно до пп. 162.1.2 п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу платником податку на доходи фізичних осіб, зокрема, є фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Дохід з джерелом походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, у вигляді доходів від продажу, зокрема, нерухомого майна (пп. «в» п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, регулюється п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу, яким встановлено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV цього Кодексу для нерезидентів).

Згідно з п. 172.10 ст. 172 Податкового кодексу продаж нерезидентами успадкованого об'єкта нерухомості підлягає оподаткуванню згідно з положеннями ст. 172 цього Кодексу.

Відповідно до п. 172.1 ст. 172 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не поширюється тільки на майно, отримане таким платником у спадщину.

Отже, дохід від операцій з продажу не частіше одного разу на рік об'єктів нерухомості, зазначених в абзаці першому п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу (у тому числі земельної ділянки), які перебувають у власності нерезидента менше ніж три роки та отримані таким платником у спадщину, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.