Соціальне страхування
Тема: Труд і зарплата

Індексація заробітної плати працівникам, переведеним до іншої установи

До редакції «Вісника» надійшов лист від бухгалтера А. Парійчук з таким запитанням: «Особа працювала державним службовцем на посаді провідного спеціаліста з 2006 р., підвищень посадових окладів не було починаючи з лютого 2008 р. Відповідно з цього періоду посадовий оклад становив мінімальну заробітну плату. Працівнику виплачувалась індексація. У серпні 2011 р. його переведено до іншої установи державним службовцем тієї самої категорії з тією самою заробітною платою. Як проводити індексацію переведеним працівникам?».
Розглянемо відповідь у цій статті.


Питання проведення індексації для працівників, яких переведено на роботу до іншого підприємства, установи або організації, врегульовано постановою № 526, якою внесено зміни до Порядку № 1078, що діють з 21.06.2012 р.

Пунктом 102 цього Порядку визначено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також на роботу до іншого підприємства, установи або організації чи в іншу місцевість та у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менше ніж сума індексації, що повинна нараховуватися за відповідний місяць. У разі коли сума збільшення заробітної плати більше ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідний місяць, такий місяць вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації.

Враховуючи зазначене, для працівників, яких прийнято на роботу у порядку переведення після прийняття постанови № 526, сума індексації зберігається, якщо не відбувається підвищення заробітної плати або сума підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації (порядок визначення базового місяця при підвищенні грошових доходів громадян передбачено п. 5 Порядку № 1078). Щодо працівників, яких прийнято на роботу у порядку переведення до прийняття постанови № 526, то попередніми положеннями цього Порядку не було визначено механізм збереження базового місяця для таких працівників.

При визначенні індексу споживчих цін для проведення індексації слід було керуватися нормами п. 5 Порядку № 1078, якими передбачено, що базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації є місяць, у якому відбулося підвищення грошових доходів населення. За цей місяць індексація не повинна була нараховуватись і з наступного за базовим місяця мав розраховуватись індекс для проведення подальшої індексації. При цьому сума підвищення грошових доходів мала перевищувати суму індексації, яка повинна була нараховуватись у місяці підвищення.