Новини

Оподаткування інвестиційного прибутку

ДПС України повідомила, що якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами чи деривативами виникає від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.

При цьому якщо за результатами звітного податкового року об'єкт оподаткування має від'ємне значення (отримано інвестиційний збиток), його сума не враховується податковим агентом, а за результатами річного декларування може бути перенесена платником податку у зменшення інвестиційного прибутку, отриманого від операцій з інвестиційними активами.

Інвестиційний збиток від продажу інвестиційного активу не враховується під час визначення інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами чи деривативами у випадку, якщо платник податку протягом звітного (податкового) року продає інвестиційний актив за договором, який обумовлює право на його зворотний викуп у наступному році, чи придбаває опціон на такий викуп, продає інвестиційний актив пов'язаним з ним особам, дарує інвестиційний актив або передає його у спадщину.

Встановлено, що професійний торговець цінними паперами, виконуючи функції податкового агента, при визначенні інвестиційного прибутку не враховує інвестиційний збиток. При цьому платник податку — фізична особа під час формування загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами враховує суму інвестиційних збитків за результатами річного декларування.


Лист від 21.08.2012 р. № 680/0/61-12/17-1115