Новини
Тема: Податок на прибуток

Зарахування сум податку на прибуток, сплачених за межами України

Чи може платник податку у звітному податковому періоді зменшити нараховану суму податку на прибуток, якщо довідка, що надається ним до органу ДПС України, підтверджує сплату податку за межами України у попередньому році?


Відповідно до п. 161.4 ст. 161 Податкового кодексу суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, сплачені суб'єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими розділом III зазначеного Кодексу.

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження податковим органом іншої держави факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів (п. 161.7 ст. 161 цього Кодексу).

Довідка про суму сплаченого податку та збору за межами України, а також про базу та/або об'єкт оподаткування платнику надається державним органом країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженим справляти такий податок. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України (п. 13.5 ст. 13 Податкового кодексу).

У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом № 1213 (далі — декларація), сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, сплачена суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 13.1 таблиці 1 додатка ЗП «Зменшення нарахованої суми податку» до декларації.

Таким чином, платник податку має право на зарахування сум податку на прибуток (дохід), сплачених за межами України, при визначенні податкових зобов'язань з податку на прибуток у звітному податковому періоді, в якому такий платник надасть до органів ДПС України довідку про підтвердження податковим органом іншої держави факту сплати такого податку за умови наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua