Новини
Тема: Податок на прибуток

Податковий облік матеріальної допомоги фізичній особі

Чи включається до витрат платника податку, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, виплата разової матеріальної допомоги фізичній особі, що перебуває у трудових відносинах з платником податку?


Відповідно до п. 142.1 ст. 142 Податкового кодексу до складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі — працівники), які включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV Податкового кодексу).

Згідно з пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу не включаються до складу витрат витрати на фінансування особистих потреб фізичних осіб за винятком виплат, передбачених статтями 142 і 143, та в інших випадках, передбачених нормами розділу III цього Кодексу.

Відповідно до пп. 2.3.3 Інструкції № 5 матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім працівникам або більшості (на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом), належить до додаткової заробітної плати у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Згідно з п. 3.31 цієї Інструкції матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, належить до інших виплат, які не входять до фонду оплати праці.

Отже, якщо виплата матеріальної допомоги фізичній особі, яка перебуває у трудових відносинах з платником податку, носить разовий характер і надається у зв'язку з певними обставинами, то така виплата не належить до виплат, пов'язаних із трудовим внеском такої особи у господарську діяльність платника податку, а є фінансуванням особистих потреб і, відповідно, не включається до витрат платника податку, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua