Новини
Тема: ПДВ

Продавцем повернуто суми попередньої оплати

Чи потрібно покупцю — платнику ПДВ коригувати податковий кредит при поверненні продавцем суми попередньої оплати (авансу), з моменту перерахування якої минуло понад 1095 днів?


Згідно з п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, установлених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

  • придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника.

Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню (п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу).

При цьому слід враховувати термін позовної давності, встановлений ст. 256 Цивільного кодексу.

Тобто у разі якщо зміна суми компенсації вартості товарів/послуг чи повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг відбувається після закінчення 1095 днів з періоду, в якому було визначено податкові зобов’язання з ПДВ, то платник податку - постачальник не може зменшити податкові зобов’язання.

Крім того, у разі використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не у господарській діяльності база оподаткування визначається виходячи з їх балансової вартості на момент переведення (постачання), а для товарів/послуг - не нижче цін придбання (п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу).

Отже, у разі якщо покупцем — платником ПДВ при перерахуванні коштів/попередньої оплати (авансу) за товари/послуги було сформовано податковий кредит, а товари/послуги від постачальника так і не отримано, то зазначені товари/послуги не можуть бути використані платником податку у межах його господарської діяльності, а тому такий покупець — платник ПДВ незалежно від того, чи повернуто йому кошти/попередню оплату за непоставлені товари/послуги, повинен за такою операцією нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи із звичайної ціни таких товарів.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42