Новини
Тема: ПДФО, Транспортний податок

Удосконалено порядок оподаткування доходів при відчуженні транспортних засобів

На думку багатьох експертів, діючі процедури відчуження та реєстрації транспортних засобів є складними і мають високу вартість, що перешкоджає розвитку ринку вторинних продажів автомобілів.

Новий Закон № 5413 значно спрощує та здешевлює процедуру відчуження та реєстрації транспортних засобів. Крім того, цим Законом змінено порядок визначення вартості транспортних засобів для цілей оподаткування.

На сьогодні дохід від продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 1%.

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

При цьому дохід від продажу об'єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта.

Також відповідно до чинного законодавства у разі посвідчення нотаріусом договорів купівлі-продажу транспортних засобів сплачується державне мито (1% суми договору відчуження транспортного засобу дітям, одному із подружжя, батькам та 5% суми договору відчуження транспортного засобу іншим особам, крім відчуження такого транспортного засобу дітям, одному із подружжя, батькам).

Податок на доходи фізичних осіб

З 01.01.2013  р. дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню (діючий порядок передбачає сплату податку з такого доходу за ставкою 1%).

Як і в нормах Податкового кодексу, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

Визначення вартості легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда для цілей оподаткування

Відповідно до змін, прийнятих Законом № 5413, дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи із ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

На відміну від діючого порядку (дохід визначається виходячи з його оціночної вартості) змінами,  прийнятими Законом № 5413, платнику податку надано право самостійно обрати один із способів визначення вартості відчужуваного майна, а саме:

  • або використати оціночну вартість, визначену згідно із законом (діючий порядок);
  • або використати середньоринкову вартість відповідного транспортного засобу.

Відповідно до Закону № 5413 середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначатиметься щокварталу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу, на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів), і оприлюднюватиметься на офіційному веб-сайті цього органу в режимі вільного доступу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Крім того, уточнено обов'язки нотаріуса під час посвідчення договорів купівлі-продажу (міни) об'єктів рухомого майна:

  • нотаріус посвідчує відповідний договір купівлі-продажу (міни) об'єктів рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) за наявності документа про оцінку майна і документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи із ціни, зазначеної в договорі;
  • при продажу (обміні) легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів відповідні договори посвідчуються нотаріусом за наявності документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи із зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни) вартості, але не нижче середньоринкової вартості таких транспортних засобів;
  • якщо при продажу (обміні) легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів проводиться їх оцінка відповідно до закону, нотаріус посвідчує відповідні договори за наявності документа про сплату до бюджету продавцем (сторонами договору міни) податку, обчисленого виходячи з такої оціночної вартості таких транспортних засобів, та документа про оцінку транспортних засобів.

Нотаріус щокварталу подає до органу ДПС за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про посвідчені договори купівлі-продажу (міни), вартість кожного договору та суму сплаченого податку.

Законом № 5413 передбачено, що вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, отриманих у спадщину чи у дарунок, які підлягають оподаткуванню згідно з нормами Податкового кодексу, визначається у порядку, встановленому для визначення доходу під час купівлі-продажу рухомого майна, тобто з використанням за вибором платника податку середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або оціночної вартості, визначеної згідно із законом.

Зменшено ставку за справляння державного мита

Законом № 5413 внесено зміни до Декрету про державне мито, відповідно до яких за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів державне мито сплачується у таких розмірах:

  • при відчуженні дітям, одному з подружжя, батькам — у розмірі одного  неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 17 грн. (відповідно до діючого порядку — 1% вартості транспортного засобу);
  • при відчуженні іншим особам — у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85 грн. (відповідно до діючого порядку — 5% вартості транспортного засобу).

Зазначені зміни щодо справляння державного мита наберуть чинності з 04.12.2012 р.