Новини
Тема: ПДВ

Реєстрація платником податку на додану вартість новоствореного сільськогосподарського підприємства

Чи може новостворене сільськогосподарське підприємство, яке не є платником ПДВ і здійснює господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, зареєструватися суб'єктом спеціального режиму оподаткування?


Згідно з п. 209.1 ст. 209 Податкового кодексу резидент, який здійснює підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства й відповідає критеріям, установленим у п. 209.6 цієї статті, може обрати спеціальний режим оподаткування.

Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Ця норма діє з урахуванням того, що:

  • для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб'єкт господарської діяльності, який здійснює таку діяльність менше ніж 12 календарних місяців, зазначена питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за наслідками кожного окремого звітного податкового періоду;
  • з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з постачання основних фондів, що перебували у складі його основних фондів не менше ніж 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності (п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу).

Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське підприємство має зареєструватися у відповідному органі ДПС з дотриманням правил та у строки, визначені ст. 183 Податкового кодексу для реєстрації платників ПДВ (п. 209.10 ст. 209 Кодексу).

Відповідно до пп. 6.2.1 п. 6.2 розділу VI Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1394, заяву про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ за формою № 1-РС має бути подано сільськогосподарським підприємством до податкового органу не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа бажає перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, та у місяці, який передує початку такого податкового періоду.

Отже, сільськогосподарське підприємство, не зареєстроване як платник ПДВ, яке здійснює господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, може за бажанням зареєструватися суб'єктом спеціального режиму оподаткування за умови, що питома вага вартості поставлених сільськогосподарських товарів (послуг), розрахована за наслідками кожного окремого звітного податкового періоду, становить не менш як 75% вартості всіх поставлених товарів/послуг, та у разі відповідності такого сільськогосподарського підприємства вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 (для обов'язкової реєстрації) або ст. 182 (для добровільної реєстрації) Податкового кодексу.


«Гаряча» телефонна лінія за участю начальника відділу
спеціальних режимів оподаткування та інформаційно-аналітичної роботи
Управління адміністрування податку на додану вартість
та контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Алли КОНОНОВОЇ