Новини
Тема: ПДВ

Виписування податкової накладної туристичним агентом

Як туристичний агент при здійсненні операцій з постачання туристичної послуги визначає базу оподаткування, виписує податкову накладну та відображає її в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних?


Відповідно до п. 207.5 ст. 207 Податкового кодексу базою оподаткування для операцій, які здійснює туристичний агент, є винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, іншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числі за рахунок коштів, отриманих останнім від споживача туристичного продукту (туристичної послуги).

При цьому дата виникнення податкових зобов'язань з операцій, що здійснюються турагентом визначається за загальним правилом, встановленим ст. 187 Податкового кодексу.

Податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця (п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 8.1 п. 8 Порядку № 1002 облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов'язань.

Таким чином, база оподаткування для операцій, які здійснює туристичний агент, визначається виходячи із винагороди, отриманої таким агентом при постачанні туристичної послуги.

На дату отримання коштів від туристичного оператора (інших постачальників) або на дату складання документа, який засвідчує факт надання агентських послуг залежно від події, що сталася раніше, туристичний агент виписує податкову накладну та відображає її в розділі І реєстру виданих та отриманих податкових накладних.


«Гаряча» телефонна лінія за участю начальника відділу
спеціальних режимів оподаткування та інформаційно-аналітичної роботи
Управління адміністрування податку на додану вартість
та контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Алли КОНОНОВОЇ