Статті

Інноваційні технології навчання

Підвищення кваліфікації працівників ДПС України наразі залишається надзвичайно актуальним питанням, оскільки реформування податкового законодавства триває, а податківці мають крокувати в ногу з часом. Фахівці стверджують, що обізнаність і впевненість у своїх діях працівників ДПС позитивно впливають на надходження до бюджетів усіх рівнів. Уже майже 12 років тримати руку на пульсі реформ податківцям допомагає Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів ДПС України. Про нові методи його діяльності розповідає директор Центру Володимир ЮРЧЕНКО.


Фото: «Директор Центру Володимир ЮРЧЕНКО»В. — Володимире Володимировичу, науковці зазначають, що сьогодні можна з упевненістю говорити про сформоване уявлення українських викладачів про сучасні методи модернізації освіти. Йдеться, зокрема, про розуміння необхідності використання інноваційних технологій у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Що у цьому зв'язку змінилось у діяльності очолюваного Вами Центру?

В. В. — Напрями діяльності Центру змінюються паралельно з етапами реформування органів ДПС. Разом з профільними департаментами ДПС України ми постійно працюємо над актуалізацією чинних та розробкою нових навчальних програм і навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації податківців.

Слухачів ми навчаємо за останнім словом науки й техніки, адже науково-методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в нашому Центрі знаходиться на достатньо високому рівні.

Інформатизація процесу освіти обумовила розширення поняття технології навчання в бік проектування й системного аналізу. При її розробці прогнозується конкретна діяльність викладача і того, хто навчається, із застосуванням технічних засобів або без них. Науково-педагогічні працівники Центру вважають, що використання інноваційних технологій виводить навчальний процес на якісно новий рівень — розширюється мотивація, активізується розумова діяльність слухачів, що в цілому підвищує ефективність навчання.

Значна увага приділяється самостійній роботі слухачів, в якій обов'язково мають відображатись актуальні проблемні питання за місцем їхньої роботи.

З метою кращого забезпечення навчального процесу, оновлення та розвитку вмінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі, Центром здійснюється випуск наукового часопису «Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекти державної податкової служби)» та «Інформаційно-аналітичного бюлетеня».

В. — З-поміж іншого ви ще маєте враховувати, що ваші слухачі — дорослі люди із сформованими цінностями та значним життєвим досвідом...

В. В. — Безумовно, ми це враховуємо і впроваджуємо технологію навчання дорослих: слухачів учимо як у традиційній, так і в гуманістичній парадигмі, тобто традиційне навчання спирається на пояснювально-ілюстративний та репродуктивний методи. Його сутність зводиться до процесу передачі відомих знань. Гуманістичний, або особистісно-орієнтований, вектор освіти передбачає проблемне викладення матеріалу, розвиток критичного мислення у слухачів, діалогове навчання, дебати, ділові й імітаційні ігри тощо. Наразі у Центрі діє стратегія організації навчального процесу з урахуванням другої парадигми. Як засвідчило анкетування, слухачі переважно схвалюють наші методи роботи. У практиці викладацького складу Центру основна форма навчання — лекція — уже давно проводиться не в традиційний спосіб, а здебільшого у форматі міні-лекція — міні-семінар — проблемна лекція. Такий формат, на нашу думку, при достатній майстерності викладача сприяє подоланню попередньо критичного ставлення слухача до отримання нових знань. Особливою популярністю користується така форма занять, як обмін досвідом практиків, що прибули з різних регіонів держави.

В. — Розмова про діючу систему підвищення кваліфікації персоналу органів ДПС буде неповною, якщо ми не згадаємо про популярну сьогодні дистанційну форму навчання. Якого рівня розвитку вона досягла у Центрі?

В. В. — Ця форма з кожним роком стає все актуальнішою, оскільки забезпечує якісну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації максимальної кількості фахівців по всій території України з мінімальними витратами. Навчання без відриву від основної діяльності базується на системному підході, який спрямовано на забезпечення цілісності навчального процесу, і є для Центру перспективним напрямом роботи. Переваги дистанційної форми навчання — розширення контингенту слухачів, раціональне використання коштів на потреби підвищення кваліфікації працівників ДПС, можливість оперативного одержання знань, реалізація прагнення фахівців до пошуку нових знань тощо.

Водночас останнім часом ми віддаємо перевагу поєднанню дистанційної та очної форм навчання. Вважаємо, що саме таке поєднання разом із системою контролю одержаних знань дає можливість досягти найкращого рівня засвоєння навчальних матеріалів, сприяє опануванню новими навичками для подальшого їх використання у роботі, визначенню резервів бази оподаткування та залученню цих коштів до бюджету, розвитку командних форм організації роботи для забезпечення наповнення державної скарбниці.

В. — Чого, на Вашу думку, не вистачає в процесі реалізації інноваційних технологій у системі підвищення кваліфікації працівників ДПС України?

 В. В. — На жаль, багато викладачів-практиків не мають відповідної педагогічної підготовки і недостатньо обізнані з методиками впровадження інноваційних технологій,
а також не дуже поінформовані про появу нових інформаційних технологій роботи з дорослими.

На наш погляд, вирішення цих питань через навчання у школі педагогічної майстерності сприятиме більшій ефективності та якості підвищення кваліфікації працівників ДПС України.


Розмову вів Сергій СОБУЦЬКИЙ