Інші податки
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Неповний робочий день для жінок

Працівниця підприємства, яка має дитину віком шість років, звернулася з проханням установити їй неповний робочий день. Якими законодавчими актами регулюється це питання?


Відповідно до ст. 56 Кодексу законів про працю України на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що перебуває під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, роботодавець зобов'язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Неповний робочий час може встановлюватися шляхом зменшення тривалості щоденної роботи, кількості днів роботи протягом тижня чи одночасно шляхом зменшення і кількості годин роботи упродовж дня, і кількості робочих днів упродовж тижня.

Отже, на прохання працівниці, яка має дитину віком до 14 років та вирішила працювати на умовах неповного робочого часу, роботодавець зобов'язаний установити їй такий режим роботи.

Зазначена норма не обмежує права сторін трудового договору на визначення тривалості неповного робочого часу. Тому тривалість робочого дня може встановлюватися за угодою між працівником і роботодавцем. При роботі на умовах неповного робочого часу оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу.

Про встановлення неповного робочого дня або тижня роботодавець видає наказ на підставі заяви працівниці.