Інші податки
Тема: ПДВ

Пеня не є об’єктом оподаткування ПДВ

Чи є об'єктом оподаткування ПДВ сума пені, яку нараховано за порушення замовником строків оплати, передбачених договірними зобов'язаннями?


Наказом ДПС України від 06.07.2012 р. № 590 було затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо включення до бази оподаткування ПДВ та складу витрат коштів, отриманих як сума штрафу за затримку оплати чи постачання товарів/послуг.

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Щодо ПДВ, то слід зазначити, що об'єктом оподаткування цим податком є операції платників з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 Податкового кодексу (п. 185.1 ст. 185 цього Кодексу).

Згідно з п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, установлених відповідно до ст. 39 цього Кодексу.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Отже, суми коштів, що сплачуються у вигляді пені, при затримці строків оплати товарів/послуг не змінюють базу оподаткування ПДВ.