Новини

Зміни в оподаткуванні

З 04.11.2012 р. набрали чинності (крім деяких положень) зміни, внесені до Податкового кодексу України, щодо врегулювання окремих питань оподаткування.

Вдосконалено норми податкового законодавства в частині проведення перевірок у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців, які не мають найманих працівників; особливостей оподаткування податком на прибуток операцій за угодами про розподіл продукції та страховиків; податком на доходи фізичних осіб доходів, отриманих фізичною особою від продажу власної сільськогосподарської продукції; ПДВ — операцій за угодами про розподіл продукції та зі створення, постачання, просування, реставрації,  розповсюдження національного культурного продукту тощо.

Коментарі до цього Закону будуть надруковані в наступному номері «Вісника».


Закон від 02.10.2012 р. № 5412-VI