Юридична практика
Тема: Інше

Отримання майна у статутний фонд не дає права на податковий кредит

Справа 7

За результатами супроводження Сергеєвим Євгенієм Віталійовичем, начальником управління правової роботи ДПС у Запорізькій області, у суді апеляційної інстанції справи № 2а-0870/480/11 за позовом ТОВ «Б» до ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС про скасування податкового повідомлення-рішення, яким встановлено завищення бюджетного відшкодування на суму 2 443 212,00 грн., судом апеляційної інстанції прийнято рішення на користь держави та залишено в силі податкове повідомлення-рішення, яке оскаржується.

Відмовляючи у позові, суд встановив таке.

ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС було проведено позапланову виїзну документальну перевірку ТОВ «Б» з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування з ПДВ, за результатами якої в акті відображено встановлені порушення пп. 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 Закону про ПДВ та пп. 5.12.2 п. 5.12 Порядку № 166.

За результатами проведеної перевірки та на підставі виявлених порушень відповідачем прийнято податкове повідомлення-рішення, яким встановлено завищення бюджетного відшкодування на суму 2 443 212,00 грн.

Судом встановлено, що ЗАТ «З» внесено майно до статутного фонду ТОВ «Б», а останнім не понесено витрат, пов'язаних із отриманням цього майна, тобто ЗАТ «З» внесено прямі інвестиції в обмін на корпоративні права ТОВ «Б».

Як вбачається із норм пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 Закону про прибуток, не включаються до складу валового доходу суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.

Відповідно до пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону про прибуток до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг).

Нормами ст. 8 цього Закону визначено, що до продажу основних фондів і нематеріальних активів прирівнюються операції з внесення таких основних фондів і нематеріальних активів до статутного фонду іншої особи. До придбання основних фондів і нематеріальних активів прирівнюються операції з включення таких основних фондів та нематеріальних активів до складу статутного фонду такої іншої особи.

З урахуванням вищезазначеного суд дійшов висновку, що нормами Закону про прибуток передбачено збільшення груп основних фондів ТОВ «Б» у зв'язку із отриманням майна від ЗАТ «З», подальшу амортизацію таких основних фондів і участь амортизаційних відрахувань при визначенні прибутку, який оподатковується. При цьому сума ПДВ при таких операціях не визначається і до складу груп основних фондів ТОВ «Б» включається вартість майна ЗАТ «З» за балансовою вартістю, визначеною у бухгалтерському обліку ТОВ «Б».

Згідно із Законом про ПДВ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з поставки товарів та послуг. При цьому датою виникнення податкових зобов'язань при продажу товарів вважається або дата зарахування коштів від продавця на банківській рахунок платника податку, або дата оприбуткування коштів у касі платника податку, або дата відвантаження товарів як оплата товарів (робіт, послуг), які призначаються для продажу.

Таким чином, суд дійшов висновку, що під час проведення господарської операції з внесення майна до статутного фонду ТОВ «Б» від ЗАТ «З» об'єкт оподаткування ПДВ не виникає, оскільки сплата коштів ТОВ «Б» на користь ЗАТ «З» не здійснювалася та не проводилася поставка товару ЗАТ «З» ТОВ «Б», тому у позивача не виникає податкового кредиту.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що чинним законодавством не встановлено порядок оподаткування ПДВ операцій з внесення майна до статутного фонду підприємств, оскільки під час внесення такого майна підприємство не несе витрат.

Враховуючи зазначене, судом повністю підтримано позицію органу ДПС та відновлено порушені права держави шляхом спонукання суб'єкта господарювання до сплати встановлених сум грошових зобов'язань.