Рентна плата
Тема: Ресурсні та рентні платежи

Податкова звітність з рентної плати та плати за користування надрами

Пунктами 76 та 77 Закону № 4834 внесено зміни до статей 260 та 263 Податкового кодексу в частині порядку подання податкових розрахунків з рентної плати та плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Зокрема, визначено, що податкові розрахунки з рентної плати платник  податків подає починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл для видобування корисних копалин на здійснення видобутку вуглеводневої сировини (п. 260.4 ст. 260 Кодексу).

Податкові розрахунки з рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність уповноважені особи подають починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби (пп. 260.4.1 п. 260.4 ст. 260 Кодексу).

Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл (пп. 263.11.3 п. 263.11 ст. 263 Кодексу).

Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи подаються уповноваженою особою починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах ДПС (пп. 263.11.4 п. 263.11 ст. 263 Кодексу).

Таким чином, з моменту набрання чинності Законом № 4834, тобто з 01.07.2012 р., суб'єкти господарювання, які отримують спеціальні дозволи на користування надрами на відповідні об'єкти надр або отримали їх раніше зазначеного строку, але не здійснювали діяльність на визначеному у спеціальному дозволі об'єкті надр, мають подавати податкові розрахунки з рентної плати та/або плати за користування надрами до органів ДПС.

Зазначені розрахунки подаються:

  • за місцезнаходженням ділянки надр, межі якої визначено в отриманому платником спеціальному дозволі на користування надрами, у разі розміщення такої ділянки в межах території України;
  • за місцем перебування на обліку як платника податків і зборів у разі розміщення ділянки надр, межі якої визначено в отриманому платником спеціальному дозволі на користування надрами, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

Підпунктом 49.2 ст. 49 Податкового кодексу встановлено, що платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Крім того, платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних органах ДПС за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи ДПС за місцезнаходженням таких об'єктів у порядку, затвердженому наказом № 1588.

Згідно з п. 109.2 ст. 109 Податкового кодексу вчинення платниками податків та їх посадовими особами порушень законів з питань оподаткування тягне за собою відповідальність.

Зокрема, порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах ДПС тягне за собою накладення на платника штрафу в розмірах та порядку, визначених ст. 117 цього Кодексу.

За неподання або несвоєчасне подання платником податкової звітності передбачено накладення штрафу в розмірах та порядку, визначених ст. 120 Кодексу.