Єдиний податок
Тема: Єдиний податок

Застосування адміністративної та фінансової відповідальності до платників єдиного податку у 2012 році

Останнім часом до «Вісника» надходять листи щодо правомірності застосування штрафних санкцій до платників єдиного податку. З урахуванням того, що Законом № 4834 внесено зміни до Податкового кодексу та визначено особливості застосування штрафних санкцій у 2012 р., надаємо роз'яснення з цього питання.


Відповідно до п. 113.3 ст. 113 Податкового кодексу штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, застосовуються у порядку та розмірах, установлених цим Кодексом та іншими законами України.

Застосування за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), не передбачених іншими законами України, не дозволяється.

Статтею 300 Податкового кодексу передбачено відповідальність платника єдиного податку, п. 300.1 якої визначено, що такі платники несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Водночас згідно з п. 7 підрозділу 10 Перехідних положень Податкового кодексу штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 р. порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються.

Тобто у 2012 р. на фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку не поширюється мораторій на застосування штрафних (фінансових) санкцій щодо окремих видів відповідальності за порушення норм чинного законодавства, зокрема за несвоєчасну сплату щомісячних авансових внесків єдиного податку, квартальних платежів та неподання або несвоєчасне подання податкової звітності.

Розглянемо на прикладах, у яких випадках застосовуються штрафні санкції.

ПРИКЛАД 1

Платник єдиного податку першої або другої групи не сплатив або сплатив із запізненням авансові внески. Чи буде застосовано до такого платника штрафні санкції?

Статтею 122 Податкового кодексу «Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою — підприємцем» визначено, що несплата (неперерахування) фізичною особою — платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 та 2 п. 291.4 ст. 291 цього Кодексу, авансових внесків єдиного податку в порядку та строки, встановлені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50% ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до цього Кодексу.

ПРИКЛАД 2

Платник єдиного податку подає податкову декларацію, в якій зазначає податкові зобов'язання, але не сплачує їх у встановлені законодавством строки (протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал). Чи буде застосовано до такого платника штрафні санкції?

Порушення правил сплати (перерахування) податків обумовлено ст. 126 Податкового кодексу, п. 126.1 якої визначено, що у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

ПРИКЛАД 3

Платник єдиного податку не подав або подав із запізненням податкову декларацію. Чи буде застосовано до такого платника штрафні санкції?

Відповідно до п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.