Новини
Тема: Інше

Із загальної системи оподаткування — на спрощену

У «Віснику» № 41/2012 розглядалося питання, за яких умов підприємець може бути платником єдиного податку у разі надання в оренду власного майна юридичній особі. До журналу надходять листи від підприємців (вид діяльності — здавання в оренду) щодо переходу ними із загальної системи оподаткування на спрощену. Розглянемо, який порядок переходу таких підприємців на спрощену систему оподаткування та до якої групи може бути віднесено такого платника?


Перехід на спрощену систему оподаткування

Пунктом 291.3 ст. 291 Податкового кодексу передбачено, що фізична особа — підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV цього Кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Порядок переходу на спрощену систему оподаткування здійснюється згідно з підпунктами 298.1.1 — 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу.

Відповідно до пп. 298.1.4 п. 298.1 цієї статті суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів згідно з нормами Податкового кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до органу ДПС не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування такого суб'єкта господарювання може бути здійснено за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 розділу XIV цього Кодексу.

Форму та порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, а також форму свідоцтва платника єдиного податку та порядок видачі свідоцтва затверджено наказом № 1675.

При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи — підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Подання податкової декларації у разі переходу на спрощену систему

Пунктом 177.5 ст. 177 Податкового кодексу встановлено, що фізичні особи — підприємці подають до органу ДПС податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Згідно з пп. 177.5.1 цього пункту у разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більше ніж на 20% порівняно з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що підлягає сплаті у наступний строк, встановлений цим підпунктом, пропорційно зменшенню суми зазначеного доходу. Для такого зменшення суми авансового платежу фізичною особою — підприємцем до настання строку сплати такого авансового платежу до органу ДПС подається заява у довільній формі, що містить розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу.

Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб — підприємців, — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом (п. 57.1 ст. 57 Кодексу).

Відповідно до пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати. Надміру сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому цим Кодексом.

ПРИКЛАД

Фізична особапідприємець перебувала у першому півріччі на загальній системі оподаткування, а з III кварталу перейшла на спрощену. Який порядок подання податкової декларації та сплати податку на доходи фізичних осіб такою фізичною особою?

Якщо фізична особа — підприємець перебувала у першому півріччі на загальній системі оподаткування, а з III кварталу перейшла на спрощену, то їй необхідно за результатами календарного року подати податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, та сплатити податок на доходи фізичних осіб протягом 10 календарних днів після подання декларації або, у разі надміру сплаченої суми податку, подати заяву про повернення податку у законодавчо встановленому порядку. При цьому після закінчення першого півріччя підприємець має подати до податкового органу заяву про перерахування авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, в якій зазначити обставини, що призведуть до зменшення авансових платежів, а саме — перехід ним на спрощену систему оподаткування.

Критерії для обрання спрощеної системи оподаткування

Податковим кодексом визначено, що до другої групи платників єдиного податку належать фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 000 000 грн.

При цьому дія пп. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

Зверніть увагу, що з 01.01.2012 р. набрав чинності КВЕД ДК 009:2010, а з 31.12.2012 р. КВЕД ДК 009:2005 буде скасовано.

Третю групу можуть обрати фізичні особи — підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб; обсяг доходу не перевищує 3 000 000 грн.

Підпунктом 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу встановлено, що фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 м2, не можуть бути платниками єдиного податку.

Відповідно до КВЕД ДК 009:2010 діяльність, пов'язана із здаванням в оренду власного нерухомого майна, а також з наданням посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, належить до груп 68.20, 68,31, які трансформувались із груп 70.31, 70.20 КВЕД ДК 009:2005.

ПРИКЛАД

Фізична особапідприємець, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має у власності нежитлове приміщення загальною площею 450 м2. Підприємець здає 250 м2 із загальної площі зазначеного приміщення в оренду, а решту приміщення використовує для власних потребзберігає майно. Підприємець планує з 01.01.2013 р. перейти на спрощену систему. До якої групи може бути віднесено такого підприємця?

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку, які здійснюють послуги з надання в оренду власної нерухомості (група 68.20), з урахуванням обмежень встановлених п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, мають право здійснювати діяльність у другій групі платників єдиного податку, а фізичні особи — підприємці, які здійснюють посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди нерухомого майна (групи 68.20, 68,31), можуть здійснювати діяльність виключно в третій групі.