Інші податки
Тема: Інше

Розрахунок середньомісячного річного оподатковуваного доходу підприємцем

Як розраховується середньомісячний річний оподатковуваний дохід фізичною особою — підприємцем, якщо протягом року в деяких місяцях отримано збитки, а в інших — доходи?


Нормами ст. 42 Господарського кодексу передбачено, що підприємництво — це самостійна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від здійснення господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу.

Відповідно до пп. 164.1.3 п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від здійснення господарської діяльності згідно зі ст. 177 цього Кодексу, та доходів, отриманих фізичною особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність згідно зі ст. 178 цього Кодексу.

Підпунктом 177.2 ст. 177 Податкового кодексу визначено, що об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формах) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу (п. 177.4 ст. 177 Кодексу).

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 цього Кодексу до витрат операційної діяльності належать витрати, що визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 Кодексу.

Доходи фізичних осіб — підприємців, отримані протягом календарного року від здійснення господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 162.4 ст. 162 цього Кодексу якщо фізична особа — платник податку вперше отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається з дня отримання таких доходів.

Згідно з пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу авансові платежі з ПДФО розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100% від річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у зіставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25% щокварталу (до 15 березня, 15 травня, 15 серпня та до 15 листопада).

У разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більш як на 20% порівняно з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що підлягає сплаті у строк, встановлений цим підпунктом, пропорційно зменшенню суми зазначеного доходу. Для такого зменшення суми авансового платежу фізичною особою — підприємцем до настання строку сплати цього платежу до органу ДПС подається заява у довільній формі, що містить розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу.

Відповідно до п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу фізичні особи — підприємці подають до органу ДПС податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Отже, розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як отриманий загальний річний оподатковуваний дохід, зменшений на суму документально підтверджених річних витрат і поділений на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалася діяльність.

Згідно з пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу остаточний перерахунок ПДФО за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно відповідно до даних, зазначених у річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року ПДФО та збору за здійснення підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42