Новини

Виступ Президента України Віктора Януковича

Шановні учасники наради!

Наша сьогоднішня зустріч відбувається напередодні дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України.

КПК зразка 1961 року, за яким жила наша держава, відходить у минуле.

Ця історична подія стане важливим кроком нашої держави на шляху до європейської інтеграції.

Україна виконала свої зобов'язання як члена Ради Європи у частині прийняття нового Кримінального процесуального кодексу.

Прийняття такого важливого акта, зважаючи на складність поставленого завдання, нашій державі довелося чекати не один рік.

І той факт, що нам вдалося від констатації необхідності змін прийти до якісно нового Кодексу, переконливо свідчить про прагнення України розвиватись як європейська правова держава, зміцнювати верховенство права та всебічно утверджувати права і свободи громадян.

Втілення нового кримінального судочинства повинно привести не тільки до ґрунтовних змін в українській правовій системі, яких так очікує наше суспільство.

Усебічний, всеохоплюючий процес модернізації стосунків між громадянином і державою стане подальшим кроком у зазначеному напрямі.

Цьому сприятиме подальше розгортання судової реформи та реформи сектора безпеки і оборони, зокрема і його правоохоронного сегмента.

Сьогодні нові пріоритети майбутніх змін вже закладено у новій редакції Стратегії національної безпеки України.

Немає жодних сумнівів у необхідності масштабних перетворень у сфері кримінальної юстиції.

Ми маємо активізувати реформи, забезпечити їх успішність. На це буде спрямовано реалізацію Концепції реформування правоохоронних органів, що має бути прийнята найближчим часом.

В основу реформи має бути покладено реалістичний підхід. В умовах обмеженого фінансування слід подумати над перегрупуванням сил і засобів, ефективним розподілом компетенції між правоохоронними органами.

Основний акцент — на структурні перетворення. Неефективні органи мають ліквідуватися, а ефективні — зміцнюватися.

Не можна в умовах непростої кримінальної ситуації йти на необдумане скорочення основної оперативної ланки. Навпаки, ця ланка має бути ресурсно посилена за рахунок обслуговуючих та керівних підрозділів.

Нам необхідно істотно підсилити мотивацію для сумлінної роботи правоохоронців, забезпечити кадрову стабільність.

Якість роботи системи правоохоронних та судових органів має безпосередній вплив на рівень забезпечення прав і свобод людини. Тому помилки і необачливі кроки у цій царині мають надзвичайно високу ціну.

Необхідно широке залучення науковців, адже існуючі проблеми потребують глибокого науково-теоретичного опрацювання.

Не можна допустити поспішності під час підготовки і затвердження Концепції реформування. Цю роботу необхідно проводити поступово, систематично і комплексно. Як приклад, у Російській Федерації цей процес тривав упродовж п'яти років.

 

Шановні учасники наради!

Переконаний, що завдяки прийняттю цього Кодексу нам вдалося забезпечити приведення вітчизняного кримінального процесуального законодавства у відповідність із європейськими стандартами.

Як наріжний камінь наступних реформ ми заклали основний демократичний принцип — захист прав людини.

У першу чергу це стосується широкого впровадження принципів змагальності та рівності сторін, розширення процесуальних гарантій захисту прав людини, спрощення та удосконалення процедур досудового розслідування та судового розгляду.

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України надає у розпорядження право-охоронних органів сучасні та дієві механізми боротьби зі злочинністю.

Він підвищує значущість і, підкреслюю, відповідальність насамперед співробітників прокуратури, розширює координуючу роль прокуратури в питаннях забезпечення законності та протидії злочинності.

Кодекс також сприяє підвищенню оперативності, ефективності та справедливості кримінального судочинства.

Уже в найближчі дні реаліями життя українського суспільства стануть розширення судового контролю, оптимізація системи запобіжних заходів, ліквідація можливості направлення справи на додаткове розслідування, запровадження нових різновидів кримінального провадження.

За короткий проміжок часу нам вдалося прийняти Закон «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

Основна мета цього Закону — гарантування права особи на якісну правову допомогу.

Посилено права адвоката у збиранні доказів, запроваджено механізми захисту адвокатської таємниці.

Сподіваюся, що судам та правоохоронним органам вдасться якнайшвидше впровадити у практику всі прогресивні нововведення.

Положення нового Кримінального процесуального кодексу з 20 листопада стають реально діючими нормами права, що мають неухильно виконуватися.

Переконаний, що вже з дня набрання чинності новим Кодексом його положення будуть ефективно реалізовані на практиці.

Цьому сприятиме вчасно підготовлений практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу.

Позитивним є і те, що керівниками правоохоронних органів проведено необхідні внутрішні організаційні зміни, здійснено перепідготовку працівників.

Наголошую: саме від дій кожного працівника право-охоронного органу залежатиме те, як суспільство сприйматиме новації.

Тільки за цим критерієм громадяни зможуть переконатися, що ці норми приймалися для їх захисту. І саме в цьому полягає ваше головне завдання.

Тільки коли людина, кожна людина, житиме в атмосфері безпеки і буде переконана, що її спокій, її права та свободи надійно охороняються, можна буде говорити про досягнення у сфері реформування кримінальної юстиції.

У минуле мають відійти неповага до людей, корупція, зловживання службовим становищем, жорстоке і нелюдське ставлення та тортури з боку працівників правоохоронних органів, непохитно слід переслідувати злочинців у погонах.

Ефективність вашої роботи у боротьбі зі злочинністю вимірюватиметься у першу чергу рівнем довіри громадян до правоохоронних органів.

Вимагає перегляду та докорінного оновлення також недосконале та застаріле законодавство у сфері адміністративної відповідальності.

Важко назвати ефективним, стабільним та прогнозованим закон, зміни до якого вносяться мало не кожного місяця.

Маю на увазі Кодекс про адміністративні правопорушення, щодо якого склалася саме така ситуація.

Тому одним із пріоритетів нашої діяльності залишатиметься вдосконалення цього законодавства.

Зрозуміло, що оновлення правового поля не вирішить в один момент всі проблеми, що роками накопичувалися у сфері кримінальної юстиції. Однак це дасть змогу закласти якісний правовий фундамент для подальших практичних дій.

 

Шановні учасники зібрання!

Ваша сумлінна повсякденна праця спрямована на утвердження справедливості та поваги до закону, зміцнення правопорядку та боротьби із правопорушеннями.

Усвідомлення важливості цілей, що ставилися при проведенні реформ у сфері кримінального судочинства, має об'єднати ваші зусилля щодо неухильного виконання положень нового Кодексу.

Переконаний, що ваш професіоналізм, ініціативність та наполегливість сприятимуть ефективному впровадженню всіх нововведень.

Запорукою успіху на цьому шляху є ваша відданість служінню інтересам українського народу.

Закликаю всіх до спільної та злагодженої роботи, відповідального ставлення до власних обов'язків.

Саме від цього залежатимуть ваш авторитет, оцінка вашої роботи з боку людей, розбудова України як правової держави.

Дякую за увагу.