Новини

Премія як об’єкт індексації

Мінсоцполітики України повідомило, що премія є об'єктом індексації. У разі якщо відбувається підвищення грошового доходу з урахуванням постійних виплат, які включаються до його складу, і одночасно збільшується розмір премії, то при порівнянні суми підвищення грошового доходу і суми індексації премія має враховуватися. Якщо розмір премії не має постійного характеру виплати, при визначенні базового місяця для проведення індексації розмір премії може не враховуватися.

Зазначено, що у разі відпрацювання працівником неповного робочого часу сума індексації та фіксована її величина мають виплачуватися пропорційно відпрацьованому робочому часу.

Лист буде надруковано в наступному номері «Вісника».


Лист від 12.10.2012 р. № 385/10/136-12