Інші податки
Тема: Ресурсні та рентні платежи

Запитання — відповіді

Законом № 4834 внесено зміни до порядку справляння збору за спеціальне використання води, що регламентується розділом XVI Податкового кодексу, які набрали чинності з 01.07.2012 р.
Відповідно до внесених змін водокористувачі, визначені п. 323.2 ст. 323 Податкового кодексу, зокрема, юридичні особи, фізичні особи — підприємці та платники єдиного податку починаючи з 1 липня 2012 р. не є платниками збору за спеціальне використання води, якщо обсяги такої води були використані ними для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб.У разі якщо обсяги води були використані в тому числі на інші, ніж власні питні та санітарно-гігієнічні потреби, то такі водокористувачі мають сплатити збір за спеціальне використання води на загальних підставах за весь обсяг фактично використаної води.
Розглянемо декілька питань, що найчастіше виникають у водокористувачів щодо сплати збору за спеціальне використання води під час здійснення ними господарської діяльності.


Сплата збору при наданні приміщень в оренду

Статтею 49 Водного кодексу визначено, що спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу.

Згідно зі ст. 42 цього Кодексу водокористувачі можуть бути первинними і вторинними. Первинні водокористувачі — це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Вторинні водокористувачі (абоненти) — це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, встановлених між ними.

Отже, дозвіл на спеціальне водокористування оформлює лише первинний водокористувач. Для вторинних водокористувачів дозволом на спеціальне водокористування є встановлений у дозволі первинного водокористувача ліміт використання води та відведення стічних вод абонентами і договір між ними.

Окремим документом дозвіл на спеціальне водокористування для вторинних водокористувачів не оформлюється.

Відповідно до п. 323.1 ст. 323 Податкового кодексу платниками збору є водокористувачі — суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, а саме: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Абзацом другим п. 326.2 ст. 326 Податкового кодексу визначено, що за обсяги води, переданої водокористувачем — постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.

Таким чином, суб'єкт господарювання (у тому числі платник єдиного податку), який має дозвіл на спеціальне водокористування (договір на поставку води з водокористувачем-постачальником води) та використовує воду для господарських цілей, у разі надання в оренду власного приміщення (нежитлового або житлового) іншому суб'єкту господарювання (у тому числі платнику єдиного податку), в якому орендарем використовується вода для виробничих та/або задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, є платником збору за спеціальне використання води за весь обсяг фактично використаної води (у тому числі води, використаної орендарем, незалежно від цілей використання води).

У разі отримання орендарем окремого дозволу на спеціальне водокористування (укладання окремого договору на поставку води з водокористувачем — постачальником води) та використання води одночасно як для виробничих потреб, так і для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, збір обчислюється і сплачується орендарем за весь обсяг фактично використаної таким орендарем води.

У разі якщо орендар має окремий дозвіл на спеціальне водокористування (самостійно уклав договір на поставку води з водокористувачем-постачальником), то при використанні води для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб такий орендар не є платником збору за спеціальне використання води.

Підприємець, що перебуває на спрощеній системі оподаткування та має перукарський салон, є платником збору

Абзацом другим п. 326.2 ст. 326 Податкового кодексу визначено, що за обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.

Згідно з п. 323.2 ст. 323 цього Кодексу починаючи з 1 липня 2012 р. не належать до платників збору за спеціальне використання води водокористувачі, зокрема, юридичні особи, фізичні особи — підприємці, платники єдиного податку, що використовують воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, а саме: використовують воду в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

При цьому пп. 324.4.1 п. 324.4 ст. 324 зазначеного Кодексу передбачено виключення з об'єкта оподаткування збором обсягів води, що використовується для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, зокрема фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку.

Отже, якщо фізична особа — підприємець перебуває на спрощеній системі оподаткування та на підставі договору на поставку води використовує воду для здійснення господарської діяльності, що належить до класу 96.02 «Надання послуг перукарнями та салонами краси» (ДК-2010) (яка включає, у тому числі, послуги з миття волосся та інші подібні види послуг, що передбачають використання води в господарській діяльності при наданні таких послуг), то така фізична особа є платником збору за спеціальне використання води за весь обсяг фактично використаної води.

Виробники сільгосппродукції, які перебувають на загальній чи спрощеній системі оподаткування, є платниками збору

Пунктом 323.1 ст. 323 Податкового кодексу визначено, що платниками збору за спеціальне використання води є, зокрема, водокористувачі — суб'єкти господарювання, які здійснюють використання води, вилученої з водних об'єктів безпосередньо (або отримують воду від інших водокористувачів).

Відповідно до пп. «в» п. 307.1 ст. 307 цього Кодексу платники ФСП не є платниками збору за спеціальне використання води.

Тобто серед суб'єктів господарювання — виробників сільгосппродукції не є платниками збору за спеціальне використання води лише платники ФСП.

У випадку якщо суб'єкт господарювання не є платником ФСП, а застосовує загальну чи спрощену систему оподаткування, то при використанні обсягів води, в тому числі на інші, ніж власні питні та санітарно-гігієнічні потреби, такий водокористувач повинен сплачувати збір за спеціальне використання води на загальних підставах за весь обсяг фактично використаної води.