Новини
Тема: Перевірки та відповідальність

Підстави для перенесення терміну проведення перевірки

Чи переносяться терміни проведення документальної позапланової перевірки у зв'язку із хворобою, відпусткою або відрядженням посадових осіб суб'єкта господарювання?


Згідно з п. 1.1 Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України від 14.04.2011 р. № 213, та п. 78.4 ст. 78 Податкового кодексу відповідним керівником органу ДПС приймається рішення (із зазначенням підстав для проведення документальної позапланової перевірки, дати її початку і тривалості), яке з урахуванням вимог цього Кодексу оформлюється наказом.

Чинним законодавством передбачено, що призначення на посаду, звільнення, відпустка працівника або призначення до виконання функцій тимчасово відсутнього працівника оформляються наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Якщо установчими документами не передбачено покладання на іншу особу організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків на випадок відсутності керівника та головного бухгалтера з об'єктивних причин (відпустка, відрядження, лікарняний тощо), відповідними організаційно-розпорядчими документами підприємства тимчасово призначається особа, уповноважена на виконання таких функцій.

Отже, терміни проведення документальної позапланової перевірки переносяться у зв'язку з відсутністю платника податків за своїм місцезнаходженням. Інших випадків перенесення термінів проведення перевірок не передбачено.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника директора Департаменту
податкового контролю — начальника Управління планування та
інформаційно-аналітичного забезпечення податкового контролю
ДПС України Людмили СЛАУТІНОЇ та заступника начальника відділу
якості податкового контролю, розробки та аналізу податкового контролю
Володимира БИЧКОВА

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42