Новини
Тема: Податок на прибуток

Змінено порядок оподаткування доходів, отриманих від продажу власної сільгосппродукції

З 01.01.2013 р. наберуть чинності зміни, внесені Законом № 5412 до Податкового кодексу. Змінами визначено доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, зокрема доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, та кооперативні виплати члену виробничого сільськогосподарського кооперативу.


Які доходи не оподатковуються

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом для ведення:

  • садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
  • особистого селянського господарства та/або земельних часток (паїв), виділених в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 га. При цьому розмір земельних ділянок, наданих у розмірах, встановлених Земельним кодексом для ведення садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва, а також розмір виділених у натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховується.

Якщо розмір земельних ділянок, наданих у розмірах, встановлених Земельним кодексом для ведення особистого селянського господарства, та/або земельних часток (паїв), виділених в натурі (на місцевості), перевищує 2  га, то дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Також внесеними Законом № 5412 змінами передбачено, що до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються:

кооперативні виплати члену виробничого сільськогосподарського кооперативу, а також кошти, що повертаються члену сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу внаслідок надлишково сплаченої ним вартості послуг, наданих кооперативом;

розмір (сума, вартість) паю, що повертається члену сільськогосподарського виробничого кооперативу в разі припинення ним членства в кооперативі. Перевищення розміру (суми, вартості) паю розміру (суми, вартості) пайових внесків підлягає оподаткуванню в порядку, встановленому для оподаткування інвестиційного прибутку.

Подання довідок про наявність земельних ділянок

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього вищезазначених земельних ділянок. Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.

Продаж власної продукції тваринництва

При продажу власної продукції тваринництва груп 1 — 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (далі — 100 розмірів мінімальної заробітної плати). Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.

У разі коли сума отриманого доходу перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, фізична особа зобов'язана надати органу ДПС довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати.

Якщо платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.