Новини
Тема: Податок на прибуток

Доходи, отримані від страхової діяльності, оподатковуватимуться за тривідсотковою ставкою

Змінами, внесеними Законом № 5412 до ст. 156 Податкового кодексу, запроваджено принципово важливі норми для всього страхового ринку - закріплено діючий порядок оподаткування страховиків.

Головним критерієм такого порядку оподаткування став вибір на користь стабільних надходжень до бюджету, до того ж без ускладнень з адмініструванням податку на прибуток від страхової діяльності. Адже з урахуванням збитковості багатьох універсальних компаній завдяки великим страховим виплатам доходи бюджету від надходжень страхових компаній з податку на прибуток виявилися б суттєво нижчими. Основним моментом для закріплення системи оподаткування з «валових премій» стали також підсумки роботи страхового ринку за останній рік.

З метою оподаткування до доходів від страхової діяльності віднесено не тільки нараховані страхові премії за договорами страхування, перестрахування і співстрахування, зменшені на страхові платежі, нараховані за договорами перестрахування, а й низку інших страхових доходів, нарахованих страховиком у межах страхової діяльності.

До таких доходів, зокрема, належать:

  • інвестиційний дохід, нарахований страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя;
  • суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування, співстрахування, перестрахування;
  • доходи від реалізації права регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки в частині перевищення над виплаченими страховими відшкодуваннями;
  • нараховані відсотки на депоновані премії за ризиками, прийнятими у перестрахуванні;
  • суми санкцій за невиконання умов договору страхування, визначених боржником добровільно або за рішенням суду;
  • суми винагород, нарахованих страховиком за надання ним послуг сюрвеєра, аварійного комісара та аджастера, страхового брокера та агента;
  • суми повернення частки страхових платежів (внесків, премій) за договорами перестрахування у разі їх дострокового припинення;
  • винагороди і тантьєми (форми винагороди страховика з боку перестраховика) за договорами перестрахування.

Таким чином, Законом № 5412 врегульовано проблемні питання щодо порядку оподаткування комісійних винагород за укладеними договорами перестрахування та доходів від реалізації права регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки, на користь страховиків.

Слід зауважити, що оскільки норми п. 8 підрозділу 4 Податкового кодексу з наступного року вже не діятимуть, то згідно з п. 137.14 ст. 137 цього Кодексу датою збільшення доходів від страхової діяльності є дата виникнення відповідальності платника податку - страховика перед страхувальником за укладеним договором, що випливає з умов договорів страхування/перестрахування незалежно від порядку сплати страхового внеску, визначеного у відповідному договорі (крім довгострокових договорів страхування життя та інших договорів страхування, укладених на строк більше одного року, договорів страхування, укладених відповідно до Закону № 1057).

Доходи, не пов'язані безпосередньо зі страховою діяльністю (наприклад, проценти за депозитними вкладами, доходи від продажу активів тощо), оподатковуються за загальною ставкою.

Щодо витрат, то ст. 156 Податкового кодексу закріплено єдине правило: нараховані за звітний період податкові витрати страховика, пов'язані одночасно з отриманням доходів від страхової діяльності та іншої діяльності, не пов'язаної зі страховою, розподіляються пропорційно питомій вазі доходу, нарахованого від страхової діяльності та іншої діяльності, не пов'язаної зі страховою. Перелік податкових витрат від страхової діяльності із зазначеної статті виключено.

Збережено також нульовий податок зі страхових премій, одержаних за договорами довгострокового страхування життя.

Крім того, повернено норму, що діяла до впровадження Податкового кодексу, а саме: тривідсотковий податок вже не справлятиметься з перестрахувальних премій.

Урегульовано питання невизначеності у застосуванні страховиками норми щодо оподаткування дивідендів відповідно до підпунктів 153.3.2 та 153.3.3 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу.

Нагадаємо, що згідно зі змінами, внесеними Законом № 4834 до пп. 153.3.2 п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу, страхові компанії були позбавлені права не сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток під час виплати дивідендів у частині страхової діяльності.

Тобто з 01.07.2012 р. (дата набрання чинності змінами, внесеними Законом № 4834) страховики при виплаті дивідендів повинні нараховувати та сплачувати авансовий внесок виходячи із суми всіх виплачених дивідендів, до того ж без можливості взаємозаліку з податковим зобов'язанням від страхової діяльності.

Законом № 5412 питання оподаткування дивідендів врегульовано на користь страховиків.

Отже, зміни, внесені Законом № 5412 до ст. 156 Податкового кодексу, для багатьох страхових компаній є позитивними у зв'язку з простотою розрахунків податкового зобов'язання та відсутністю необхідності підтвердження податкових витрат.

Зміни наберуть чинності з 01.01.2013 р.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42