Новини
Тема: ПДВ

Зміни в оподаткуванні ПДВ за угодами про розподіл продукції

Зміни, внесені Законом № 5412, також позначилися і на оподаткуванні ПДВ. Розглянемо їх детальніше.

Так, для цілей оподаткування ПДВ до осіб, які можуть бути зареєстровані платниками цього податку, віднесено інвесторів (операторів) відповідно до угоди про розподіл продукції, на яких покладено ведення окремого податкового обліку з ПДВ за угодою про розподіл продукції.

У разі якщо інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції вважатиме за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, така реєстрація здійснюватиметься за його заявою.

Змінами встановлено, що постачання на митній території України компенсаційної та/або прибуткової продукції, набутої інвестором (оператором) у власність внаслідок її розподілу за угодою про розподіл продукції, та прибуткової продукції, належної державі і переданої інвестору (оператору) для подальшого продажу, є об'єктом оподаткування ПДВ, що обчислюється і сплачується у розмірах, порядку і строки, які встановлено розділом V Податкового кодексу на дату укладання угоди про розподіл продукції, з урахуванням ст. 340 цього Кодексу.

Нагадаємо, що ст. 340 Податкового кодексу державою надано гарантії, згідно з якими до прав та обов'язків інвестора при виконанні податкових зобов'язань, визначених угодою про розподіл продукції, застосовуватиметься законодавство, чинне на момент укладання угоди, крім випадків, коли законом зменшується розмір податків чи зборів або податки і збори скасовуються. Закон, яким зменшується розмір податків чи зборів або податки і збори скасовуються, інвестором застосовується з дня набрання ним чинності.

Передбачено, що з урахуванням вимог статей 21 та 22 Закону № 1039 у разі вивезення інвестором (оператором) з митної території України продукції, розподіленої відповідно до умов такої угоди, мито, акцизний податок, інші податки та обов'язкові платежі, що підлягають сплаті під час митного оформлення товарів, не справляються, крім ПДВ, який справляється за нульовою ставкою.

Встановлено, що інвестор (оператор) за багатосторонньою угодою про розподіл продукції включає до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені (нараховані) будь-яким інвестором за угодою, у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів/послуг, основних засобів на підставі наданих інвесторами податкових накладних, виданих постачальниками, придбання яких здійснено відповідно до програм і планів, затверджених у порядку, визначеному угодами про розподіл продукції.

При від'ємному значенні суми ПДВ, розрахованої відповідно до Податкового кодексу, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі.

Крім того, згідно зі змінами перелік операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, доповнено операціями зі створення, постачання, просування, реставрації і розповсюдження національного культурного продукту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Встановлено, що з 01.01.2013 р. тимчасово, на період реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення», звільнятимуться від оподаткування ПДВ операції з:

  • ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, що не виробляються в Україні, визначених п. 11 п. 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу. Перелік та порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку збільшує податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ПДВ, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також зобов'язаний сплатити пеню відповідно до Податкового кодексу;
  • постачання на митній території України товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1 — 24 згідно з УКТ ЗЕД) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення». Перелік товарів/послуг та порядок здійснення таких операцій визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансові) санкції, встановлені Податковим кодексом.