Інші податки
Тема: Плата за землю

Нормативну грошову оцінку землі не проведено

Як визначаються ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані в межах населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено, та чи підлягають вони коригуванню відповідною радою?


Згідно з п. 275.1 ст. 275 Податкового кодексу для оподаткування земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлено ставки земельного податку (у гривнях за 1 м2), визначені залежно від чисельності населення, та коефіцієнти, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення.

У населених пунктах, віднесених Кабінетом Міністрів України до курортних, відповідно до п. 275.2 ст. 275 Податкового кодексу до середніх ставок податку застосовуються такі коефіцієнти:

  • на південному узбережжі Автономної Республіки Крим — 3;
  • на південно-східному узбережжі Автономної Республіки Крим — 2,5;
  • на західному узбережжі Автономної Республіки Крим — 2,2;
  • на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей — 2;
  • у гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей — 2,3, крім населених пунктів, які згідно із законодавством віднесено до категорії гірських;
  • на узбережжі Азовського моря та в інших курортних місцевостях — 1,5.

Згідно з п. 275.3 ст. 275 Податкового кодексу ставки податку за земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи зі ставок податку, встановлених п. 275.1 ст. 275 Податкового кодексу, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше трикратного розміру цих ставок податку, з урахуванням коефіцієнтів, установлених п. 275.2 ст. 275 цього Кодексу.

Рішення рад щодо затвердження ставок податку за земельні ділянки набирають чинності у строки, встановлені відповідно до п. 271.2 ст. 271 Податкового кодексу (пп. 275.3.1 п. 275.3 ст. 275 цього Кодексу).

Згідно з п. 271.2 ст. 271 Податкового кодексу рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua