Інші податки
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Розрахунок відпускних

Як обчислюється середній заробіток для оплати часу щорічної відпустки, якщо працівники згідно із законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково?


Нарахування виплат за час відпусток проводиться за правилами, визначеними п. 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

При визначенні розрахункового періоду додатково враховується положення абзацу шостого п. 2 зазначеного Порядку, а саме: час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Тобто розрахунок провадиться таким чином. Із розрахункового періоду (12 останніх перед наданням відпустки місяців) виключаються святкові та неробочі дні (крім вихідних), а також час, протягом якого працівник не працював. На отриману кількість днів ділиться сумарний заробіток за цей період — визначається середньоденна заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки. Отриману величину середньоденної зарплати множать на кількість календарних днів відпустки.