Кодекс

Професійний розвиток працівників

З 05.02.2012 р. набрав чинності Закон України «Про професійний розвиток працівників», яким визначено загальні положення щодо підвищення кваліфікації працівників, їх навчання та атестації.

Установлено, що організація професійного навчання працівників здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської діяльності. Професійне навчання працівників класифіковано на формальне, за результатами якого видається документ про освіту, і неформальне, яке здійснюється безпосередньо у роботодавця.

Передбачено порядок проведення атестації працівників. Зокрема, встановлено, що категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором, а на підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. Атестація проводиться не частіше ніж один раз на три роки.


Закон від 12.01.2012 р. № 4312-VI

«Гарячі лінії»

Дата: 26 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00