Юридична практика
Тема: ПДВ

Розгляд скарг щодо несвоєчасної сплати грошових зобов’язань з ПДВ

Суть справи. Проведеною перевіркою дотримання вимог податкового законодавства щодо своєчасної сплати ПДВ до бюджету (про що складено акт перевірки від 24.02.2012 р.) встановлено, що ТОВ «А» порушено норми п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу, а саме: несвоєчасно сплачено самостійно визначені грошові зобов'язання з ПДВ за період з 30.04.2011 р. по 24.02.2012 р.

ТОВ «А» 20.10.2010 р. було подано податкову декларацію з ПДВ за вересень 2010 р., в якій відображено суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 25 декларації), у розмірі 57 296 грн., у тому числі на рахунок платника у банку (рядок 25.1 декларації) — 20 090 грн., зменшення грошових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів37 206 грн.

У зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок 29.04.2011 р. ТОВ «А» було подано до ДПІ уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ, в якому відображено зменшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню, (рядок 23 декларації) на 57 296 грн. та збільшення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24 декларації), на 57 296 грн. Грошові кошти у сумі 57 296 грн. проведено в обліковій картці з ПДВ 29.04.2011 р. як податкове зобов'язання станом на 29.04.2011 р. (граничний термін сплати29.04.2011 р.).

Згідно з обліковою карткою з ПДВ ТОВ «А» 20.05.2011 р. було погашено податковий борг на суму 18 213 грн. на підставі податкової декларації з ПДВ, зареєстрованої 20.05.2011 р., в якій задекларовано суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку в розмірі 18 213 грн. (рядок 23.1 декларації). Також ТОВ «А» 20.06.2011 р. було погашено податковий борг на суму 27 780 грн. на підставі податкової декларації з ПДВ, зареєстрованої 20.06.2011 р., в якій задекларовано суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню, на рахунок платника у банку в розмірі 57 296 грн. (рядок 23.1 декларації).

Таким чином, ТОВ «А» погашено податковий борг у сумі 18 213 грн. із затримкою на 21 календарний день, у сумі 27 780 грн.на 52 календарні дні.

ДПІ за результатами перевірки відповідно до п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу щодо ТОВ «А» було прийнято податкові повідомлення-рішення від 13.03.2012 р. про застосування штрафної фінансової санкції у розмірі 10% від несвоєчасно сплаченого самостійно визначеного грошового зобов'язання з ПДВ на суму 1821,30 грн., у розмірі 20% від несвоєчасно сплаченого узгодженого грошового зобов'язанняна суму 5556 грн.

Звертаючися зі скаргою, ТОВ «А» просить скасувати зазначені податкові повідомлення-рішення і вважає їх такими, що суперечать нормам чинного законодавства.

Витяг з рішення. Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено.

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 цієї статті:

або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Згідно з пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 податковий борг — сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до пп. 14.1.152 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу погашення податкового боргу — зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом.

Згідно з п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, установлених зазначеним Кодексом.

Пунктом 87.9 статті 87 Податкового кодексу передбачено, що у разі наявності у платника податків податкового боргу органи ДПС зобов'язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, у рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків. Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов'язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Пунктами 4.3 та 5.3 Інструкції № 276 передбачено, що нарахування платежів до бюджету в особових рахунках платників податків здійснюється відповідно до порядків адміністрування відповідних податків, розроблених на підставі чинного законодавства.

Нарахування узгоджених податкових зобов'язань у картках особових рахунків платників здійснюється датою граничного терміну сплати зазначених зобов'язань.

У разі якщо останній день граничного терміну сплати узгодженого податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, нарахування платежів в особових рахунках платників здійснюється у  наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Дані про надходження платежів до бюджету відображаються органом ДПС в особових рахунках платників і в реєстрі надходжень та повернень у день отримання від органів Держказначейства України відомостей про зарахування та повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Пунктом 126.1 ст. 126 Податкового кодексу передбачено, що у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Враховуючи викладене, ДПС України залишає без змін податкові повідомлення-рішення ДПІ, а скаргу — без задоволення.