Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення, Труд і зарплата

Індексація заробітної плати працівників, переведених на іншу посаду

З вересня 2012 р. працівницю переведено на посаду помічника вихователя дитячого садочка. На попередній посаді індексація заробітної плати не проводилась. Як слід нараховувати індексацію та який місяць вважати базовим?


Правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації визначено Порядком № 1078.

Згідно з цим Порядком індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці найманих працівників за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Індексація проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 101%.

Нарахування сум індексації відбувається в період між підвищенням заробітної плати, у тому числі з урахуванням підвищення доплат та надбавок, які передбачено чинним законодавством і не мають разового характеру.

Пунктом 5 Порядку № 1078 визначено, що місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів населення, вважається базовим (місяць, для якого значення індексу споживчих цін приймається за 1,0 або 100%) при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація доходів, отриманих громадянином за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення грошових доходів наведено у додатку 4 до Порядку № 1078.

Тобто якщо сума підвищення грошового доходу менша ніж сума індексації, то здійснюється підвищення грошового доходу та додається сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення доходу. Визначена сума індексації фіксується і виплачується у такому розмірі до наступного збільшення грошового доходу, при якому таке збільшення перевищить зазначену фіксовану величину.

Пунктом 102 Порядку № 1078 передбачено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію, сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менша, ніж сума індексації, яка має нараховуватися за відповідний місяць. У разі коли сума збільшення заробітної плати більша, ніж сума індексації, такий місяць вважається базовим при обчисленні індексу для проведення індексації.

Враховуючи зазначене, базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації є місяць підвищення заробітної плати. Якщо працівник не отримував суми індексації і його переведено на іншу роботу, за ним має зберігатися право на визначення базового місяця, тобто місяця останнього підвищення його заробітної плати.

Наприклад, заробітну плату працівника було підвищено у липні 2012 р., а у вересні 2012 р. його переведено на іншу посаду. Базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації його заробітної плати вважається липень 2012 р. При переведенні працівника на нове місце роботи базовим місяцем при проведенні індексації також слід вважати липень 2012 р.

Оскільки у період з липня по вересень 2012 р. індекс споживчих цін не перевищив поріг індексації, право на індексацію у цих місяцях не відбулося.

У випадку якщо працівникам заробітна плата у 2012 р. підвищувалась у січні, квітні, липні та жовтні, право на індексацію у січні — жовтні 2012 р. не настало, оскільки в період між переглядом заробітної плати індекс споживчих цін не перевищував поріг індексації (101%).