Соціальне страхування
Тема: Труд і зарплата

Перенесення робочих днів

Працівника прийнято на роботу 9 липня з фіксованим окладом. Згідно з розрахунком норми тривалості робочого часу, наданим листом № 8515, у липні — 22 робочі дні. Керівником підприємства установлено графік роботи на липень згідно з розпорядженням № 1210 (робочий день 29 червня було перенесено на суботу 7 липня). Таким чином, у липні підприємство працювало 23 робочі дні. Яку кількість робочих днів потрібно брати для розрахунку заробітної плати22 чи 23?


Відповідно до частини четвертої ст. 67 КЗпП з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів (ст. 73), а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку й на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Наприклад, розпорядженням № 1210 передбачено для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, перенесення робочого дня з п'ятниці 29.06.2012 р. на суботу 07.07.2012 р.

Оскільки зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.

Тобто роботодавець сам вирішує питання щодо перенесення робочих днів. Він може перенести робочі дні за рекомендацією Кабінету Міністрів України, може перенести на інші дні, а може взагалі їх не переносити.

Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів.

Проте зазначене рішення не спричиняє зменшення тривалості робочого часу впродовж року, фонду заробітної плати, обсягів виробництва, надходжень бюджетних коштів тощо.

Якщо на підприємстві, в установі, організації наказом роботодавця день 29.06.2012 р. було встановлено вихідним, а день  07.07.2012 р. — робочим, то працівники, які перебували в установлений наказом вихідний день у відпустках, на лікарняних тощо, мають працювати відповідно до встановленого графіка робочого часу, тобто день 07.07.2012 р. для них має бути робочим.

При цьому тривалість встановленого робочого дня у суботу 7 липня має дорівнювати тривалості робочого дня, за який проводиться відпрацювання.

На підставі наказу про перенесення робочих днів у табелі обліку використання робочого часу день 29 червня має зазначатись як вихідний (для працівників, які перебували у відпустці, — як відпустка), а 7 липня — як робочий (проставляються години (дні) роботи).

Якщо працівник був відсутній на роботі в установлений робочий день без поважної причини, то це може кваліфікуватись як прогул. Відсутність працівника на роботі у робочі дні з поважної причини має підтверджуватися відповідним документом (листок непрацездатності, наказ про надання відпустки тощо).

Відповідно до вищезазначеного всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися за зміненим у зв'язку з перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства.

У наведеному в запитанні випадку заробітна плата працівника, якого прийнято на роботу 9 липня, нараховується за фактично відпрацьований час з урахуванням графіка роботи підприємства, яким встановлено у липні 23 робочі дні.