Соціальне страхування
Тема: Труд і зарплата

Грошова компенсація за невикористану відпустку при переведенні працівника на нове місце роботи

 

Два місяці тому працівника переведено на нове місце роботи з переведенням компенсації за невикористану відпустку на нове підприємство. Чи має право працівник на отримання грошової компенсації на новому місці роботи?


Згідно з частиною третьою ст. 24 Закону про відпустки у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

Пунктом 8 частини сьомої ст. 10 цього Закону передбачено, що працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошову компенсацію, надаються за їх бажанням щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві.

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи (частина третя ст. 9 Закону про відпустки).

Відповідно до вищезазначеного якщо працівник не отримав грошової компенсації за невикористані ним дні щорічних відпусток на попередньому місці роботи, стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку, має обчислюватись із дати відліку стажу роботи, що давав право на щорічну відпустку на попередньому місці роботи.

Наприклад, працівника зараховано на роботу в порядку переведення 06.06.2012 р. На попередньому місці роботи він не використав 14 календарних днів щорічної відпустки за період роботи з 14.12.2011 р. до 05.06.2012 р., і кошти за невикористані дні відпустки перераховано на нове місце роботи. При цьому працівник бажає отримати щорічну відпустку повної тривалості (24 календарні дні) з 13.08.2012 р.

Отже, на новому місці роботи працівнику має бути надано щорічну відпустку тривалістю 24 календарні дні за робочий рік з 14.12.2011 р. по 13.12.2012 р.

При цьому розрахунок відпускних провадиться відповідно до Порядку № 100, а виплата цих відпускних здійснюється з урахуванням перерахованої з попереднього місця роботи суми компенсації.

Таким чином, компенсація, нарахована за попереднім місцем роботи за невикористані дні щорічної відпустки і перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник, не виплачується. Розрахунок відпускних здійснюється у вищезазначеному порядку.