Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Виплата допомоги по вагітності та пологах

До редакції «Вісника» надійшов лист від жінки, яка працює на підприємстві. У вересні вона пішла у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, надавши листок непрацездатності. Проте допомогу по вагітності та пологах жінка не отримала у встановлений законодавством термін. Розглянемо порядок та строки виплати роботодавцем допомоги по вагітності та пологах.


Відповідно до Закону № 2240 особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях або у фізичних осіб, є застрахованими особами в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. У випадку вагітності вони мають право на допомогу по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд).

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами (ст. 38 цього Закону). Виплачують допомогу за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів, у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від стажу роботи (ст. 39 Закону № 2240).

Жінкам, віднесеним до категорій 14 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами (90до пологів та 90після).

Жінкам, які працюють за наймом на підприємстві, у приватного підприємця допомогу за рахунок коштів Фонду призначає та виплачує підприємство (приватний підприємець) за основним місцем роботи та за сумісництвом (у разі наявності).

Рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб) (ст. 50 Закону № 2240).

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (ст. 51 зазначеного Закону).

Листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами видається за місцем спостереження за вагітною жінкою відповідно до Інструкції № 455.

Документи для призначення допомоги по вагітності та пологах розглядаються не пізніше 10 днів від дня їх надходження на підприємство, а виплачується допомога у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати (ст. 52 Закону № 2240).

Фінансування Фондом страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду відповідно до Порядку № 26.

Підставою для фінансування страхувальників робочими органами відділень Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами. Заява-розрахунок готується у двох примірниках. Один з примірників разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу Фонду.

Органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників-роботодавців протягом 10 робочих днів після надходження заяви (ст. 21 Закону № 2240).

Після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника останній зобов'язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у найближчий після дня призначення термін, установлений для виплати заробітної плати.

Якщо допомогу по вагітності та пологах у встановлені законом терміни не виплачено, застрахованій особі перш за все пропонується вияснити у бухгалтерії підприємства, чи своєчасно подано до органу Фонду заяву-розрахунок. Така заява зазвичай подається роботодавцем в міру опрацювання документів, поданих застрахованими особами, і може бути підготовлена навіть раніше 10-денного терміну, передбаченого ст. 52 Закону № 2240.

Якщо 10-денний термін після подання заяви до робочого органу відділення Фонду минув, а кошти не перераховано, можна зробити запит (краще письмовий) до відповідного органу про стан розгляду заяви та здійснення фінансування.

Слід пам'ятати, що фінансові труднощі у роботодавця не можуть бути причиною невиплати допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам, оскільки кошти на зазначені виплати перераховуються виключно з бюджету Фонду на спеціально відкритий окремий поточний рахунок роботодавця. Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, можуть бути використані виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. Ці кошти не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

Згідно з Положенням № 386 Державна інспекція України з питань праці (далі — Держпраці України) є центральним органом виконавчої влади, що здійснює нагляд за додержанням законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування, в тому числі у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, у частині призначення, нарахування та виплати допомоги з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Органи Держпраці України мають право здійснювати безперешкодно перевірки роботодавців та робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, видавати в установленому порядку роботодавцям та фондам обов'язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про соціальне страхування, щодо призначення, нарахування та виплати допомоги, складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення тощо.

Отже, у разі порушення вимог законодавства застрахована особа для захисту своїх прав та гарантій може звернутися до територіальних органів Держпраці України.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42