Інші податки
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Фінансові санкції за несвоєчасну сплату єдиного внеску

Чи застосовуються фінансові санкції до платника у разі помилкової сплати ним єдиного внеску, нарахованого відповідно до класу професійного ризику виробництва, на рахунок для сплати єдиного внеску в розмірі 3,6%?


Платники єдиного внеску — роботодавці зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця (частина восьма ст. 9 Закону про ЄСВ).

Відповідно до п. 2 частини одинадцятої ст. 25 зазначеного Закону за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум.

Згідно з частинами десятою та тринадцятою ст. 25 цього Закону на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожен день прострочення платежу. Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Відповідно до п. 1 частини десятої ст. 9 Закону про ЄСВ у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки Пенсійного фонду України днем сплати єдиного внеску вважається день списання банком або Держказначейством України суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок Пенсійного фонду України.

Механізм перерахування коштів на належний рахунок визначено Порядком № 21-1.

Згідно з п. 9 цього Порядку помилково сплачені суми єдиного внеску та/або фінансових санкцій на неналежний рахунок органу Пенсійного фонду України перераховуються шляхом оформлення цим органом розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок за заявою платника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження такої заяви.

Таким чином, за період з першого календарного дня, що настає за днем настання строку сплати відповідного платежу, до дня, наступного за днем подання заяви платником, органи Пенсійного фонду України застосовують фінансові санкції за несвоєчасну сплату єдиного внеску.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42