Інші податки
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Виплата допомоги за колективним договором

Чи нараховується єдиний внесок на суми соціальної допомоги, що виплачується відповідно до умов колективного договору матерям-працівницям щомісяця до досягнення дитиною двох років?


Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ базою для нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, є суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці.

Визначення видів виплат, що належать до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією № 5.

Відповідно до п. 1 розділу першого Переліку № 1170 соціальні допомоги та виплати, встановлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми тощо), належать до виплат, що здійснюються у грошовій формі за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Отже, суми соціальної допомоги, встановленої колективним договором працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею двох років, не є базою для нарахування єдиного внеску.