Інші податки
Тема: Бухгалтерський облік

Відновлення бухгалтерських даних про об’єкти основних засобів

Чи підлягає оподаткуванню операція з відновлення бухгалтерських даних про об'єкти основних засобів у балансі підприємства, а саме: чи прирівнюються у податковому обліку такі операції до безкоштовного отримання активів?


Відповідно до пп. 14.1.111 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу матеріальними активами вважаються основні засоби та оборотні активи у будь-якому вигляді (включаючи електричну, теплову та іншу енергію, газ, воду), які не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами.

Товари — це матеріальні та нематеріальні активи, в тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення (пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Продажем (реалізацією) товарів є будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з без-оплатного надання товарів (пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Таким чином, оскільки відновлення даних у бухгалтерському обліку основних засобів шляхом сторнування раніше здійснених записів щодо їх списання не передбачає зміну власника цих основних засобів, то така операція не прирівнюється до безкоштовного отримання активів і не визнається доходом для цілей оподаткування податком на прибуток.