Інші податки
Тема: ЗЕД. Валютне регулювання

Строки розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами

Чи застосовується 90-денний строк розрахунків за експортно-імпортними операціями на строки розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, які укладено до набрання чинності постановою № 475?


Змінами, внесеними до частини другої статей 1 та 2 Закону України від 23.09.94 р. № 185/94 «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (далі — Закон № 185), Нацбанку Укра-їни надано право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що виз-начені частиною першою статей 1 та 2 цього Закону (строки, встановлені цими нормами, не можуть перевищувати 180 календарних днів).

Тому постановою № 475 Нацбанк України встановив, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені статтями 1 та 2 Закону № 185, мають здійснюватися у строк, який не перевищує 90 календарних днів.

Таким чином, за експортно-імпортними операціями, які здійснюються починаючи з 19.11.2012 р., діє такий порядок:

виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в упов-новажених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивіз-ної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності — з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності;

імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі коли таке відстрочення перевищує 90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

Крім того, згідно із Законом № 185 порядок розрахунків за експортно-імпортними операціями не залежить від моменту (дати) укладання зовнішньоекономічного контракту.

Отже, за експортно-імпортними операціями, які здійснюються починаючи з 19.11.2012 р., застосовується 90-денний строк розрахунків незалежно від дати укладання зовнішньоекономічного контракту.

«Гарячі лінії»

Дата: 28 березня, Четвер
Час проведення: з 10:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42