Інші податки
Тема: Плата за землю

Бюджетна установа — орендар приміщення

Комунальний заклад охорони здоров’я, звільнений від сплати земельного податку, оскільки фінансується з місцевого бюджету, орендує приміщення у підприємства, що є платником земельного податку. Чи підлягає відшкодуванню таким закладом сума земельного податку орендодавцю за договором оренди?


Пунктом 1 ст. 796 Цивільного кодексу передбачено, що одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вона знаходиться, а також право користування земельною ділянкою, що прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму. Відповідно до ст. 797 цього Кодексу плата, що справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (її окремої частини), складається з плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою.

Згідно з пп. 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 Податкового кодексу від сплати земельного податку звільняються, зокрема заклади охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Тобто від сплати земельного податку звільнено заклади охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, за земельні ділянки, що за даними державного земельного кадастру перебувають у їх власності або у постійному користуванні. У разі якщо такий заклад орендує приміщення, він крім плати за користування приміщенням має також сплачувати орендодавцю плату за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди. Якщо бюджетна установа як платник, звільнений від сплати земельного податку, надає в оренду будівлі, споруди або їх частини іншим бюджетним установам чи дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування, то така установа не сплачуватиме земельний податок до бюджету.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42