Новини

Посилення відповідальності посадових осіб контролюючих органів

Проектом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обмеження проведення контрольних заходів, подання уточнюючих розрахунків та посилення відповідальності посадових осіб конт-ролюючих органів» пропонується встановити відповідальність для посадових осіб контролюючих органів за прийняття неправомірних рішень, що впливають на права й обов'язки платників податків, у тому числі таких, якими визначаються податкові та/або грошові зобов'язання. Передбачається заборонити проведення документальної позапланової перевірки платника податків за періоди, коли проведено документальну планову перевірку, крім випадків, коли посадових осіб органу ДПС, які проводили документальну перевірку платника податків, притягнуто до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення у сфері службової діяльності, пов'язані з цим платником податків.

Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначених Податковим кодексом України, не поширюватимуться на перевірки, що проводяться: за зверненням такого платника податків; у межах порушеної кримінальної справи; на виконання постанови (ухвали) суду; за наявності достатніх підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства або з підстав, пов'язаних із вжиттям заходів за результатами зустрічних звірок, що здійснювались у зв'язку з проведенням документальної планової перевірки.

Також пропонується включити норму, згідно з якою платник податків не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період, який охоплено контролюючим органом під час проведення документальної планової перевірки.


Проект № 11391