Інші податки
Тема: ПДВ

Зазначення у податковій накладній рахунку-фактури

Що повинно зазначатись у рядках «Вид цивільно-правового договору», «Дата цивільно-правового договору» та «№ цивільно-правового договору» податкової накладної у разі, коли підтвердженням вчинення правочину є рахунок-фактура?


Обов’язковість заповнення рядка «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної передбачено пп. «и» п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу.

Відповідно до ст. 205 Цивільного кодексу правочин може вчинятися усно або в письмовій формі.

У разі укладання договорів в письмовій формі в податковій накладній проставляються вид цивільно-правового договору згідно з Цивільним кодексом (договір купівлі-продажу, міни, підряду, надання послуг, перевезення тощо) за операцією, на яку виписується податкова накладна, а також дата складання договору та його номер.

Відповідно до ст. 207 Цивільного кодексу правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксовано в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Згідно зі ст. 9 Закону про бухоблік первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву підприємства, установи, від імені яких складено документ, назву документа (форми), дату і місце складання, зміст, обсяг та одиницю виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Рахунок (рахунок-фактура) за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного документа (оскільки ним не фіксується будь-яка господарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення господарської операції), а носить лише інформаційний характер. Тобто форма рахунку-фактури не містить можливості визначення змісту правочину (купівля-продаж, надання послуг, перевезення тощо) та не визначає вид договірних зобов’язань.

Отже, за відсутності документа, що фіксує зміст правочину, вважається, що такий правочин вчинено усно. У разі наявності рахунку-фактури або іншого документа, що підтверджує вчинення усного правочину, в полі «Вид цивільного-правового договору» робиться відповідний запис та зазначаються документ, на підставі якого здійснено операцію, його дата і номер.