Інші податки
Тема: Інше

Про подання реєстраційної заяви суб’єктом індустрії програмної продукції

Державним податковим службам
в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
окружній ДПС — Центральному офісу
з обслуговування великих платників податків ДПС

Прийнятим 5 липня 2012 р. Верховною Радою України Законом України № 5091-VI «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції» (далі — Закон № 5091) внесено зміни до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції.

Так, тимчасово, з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р., для суб'єктів індустрії програмної продукції застосовується знижена ставка податку на прибуток підприємств у розмірі 5% від здійснення видів економічної діяльності, визначених у пп. 1.5 п. 15 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

У зв'язку з цим Державна податкова служба України звертає увагу на таке.

З метою отримання суб'єктами індустрії програмної продукції права на застосування пільгового режиму оподаткування податком на прибуток підприємств Законом № 5091 передбачено подання ними до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням реєстраційної заяви.

У разі незатвердження форми реєстраційної заяви така заява подається платниками податків у довільній формі (абзац 13 пп. 1.6 п. 1 Закону № 5091).

З метою виконання вимог цього Закону Державною податковою службою України розроблено проект наказу Мінфіну України «Про затвердження Порядку ведення реєстру, форм реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації та свідоцтва про реєстрацію суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування» (далі — проект наказу), яким установлюється порядок включення суб'єктів індустрії програмної продукції до реєстру суб'єктів, які застосовують особливості оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції, порядок ведення цього реєстру та виключення з нього суб'єктів.

При цьому зазначаємо, що суб'єкти господарювання можуть бути включені до реєстру суб'єктів, які застосовують особливості оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції, лише у разі відповідності їх критеріям, визначеним Законом № 5091.

Основною метою підготовки проекту наказу передбачено затвердження форми реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації, свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції.

На даний час Державною податковою службою України проект наказу, погоджений з Мінфіном України, розміщено на веб-сайті ДПС України, а також надіслано на узгодження Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

З урахуванням зазначеного, зобов'язуємо довести до відома суб'єктів індустрії програмної продукції, що для отримання такими суб'єктами господарювання права на застосування особливостей оподаткування, визначених Законом № 5091, Державна податкова служба України рекомендує використовувати форму реєстраційної заяви, запропоновану проектом наказу, для її подання до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.


Заступник Голови А. ІГНАТОВ