Акциз
Тема: Акцизний податок

Бензол сирий кам’яновугільний та метанол технічний — підакцизні товари

З 10.11.2012 р. набрав чинності Закон № 5471, згідно з яким з метою унеможливлення виробництва контрафактних моторних палив деякими суб'єктами господарювання до підакцизних товарів включено бензол сирий кам'яновугільний та метанол технічний (метиловий спирт).


Групи підакцизних товарів доповнено новими кодами товарів УКТ ЗЕД 27 07 10 90 00 та 29 05 11 00 00, встановлено ставки акцизного податку на них та передбачено особливості оподаткування таких товарів залежно від напряму їх використання.

Передбачено, що речовини, які використовуються як компоненти моторних палив, можуть бути реалізовані в Україні як сировина для виробництва в хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку. У такому разі органи ДПС здійснюють контроль за їх цільовим використанням. При цьому виробник цих компонентів видає векселедержателю податковий вексель на суму акцизного податку, нараховану на обсяг таких речовин.

Водночас речовини, що використовуються як компоненти моторних палив (коди 2707 10 90 00, 2905 11 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), можуть ввозитися в Україну як сировина для виробництва в хімічній промисловості без сплати акцизного податку. У такому разі органи ДПС здійснюють контроль за їх цільовим використанням.

Для ввезення на митну територію України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, з метою використання їх як сировини в хімічній промисловості виробник оформляє податковий вексель у трьох примірниках. Один примірник подається органу ДПС за місцезнаходженням виробника, другий — митному органу, який здійснює митне оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку.

Підставою для митного оформлення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які ввозяться на митну територію України з метою використання в хімічній промисловості, є подання виробником митному органу другого примірника податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік органом ДПС за місцезнаходженням виробника.

Податковий вексель може бути виданий лише суб'єктом господарюваннявиробником, який використовує як сировину в хімічній промисловості речовини, що застосовуються як компоненти моторних палив.

Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів. Для погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка про цільове використання як сировини в хімічній промисловості таких компонентів.

На підприємствах, що використовують як сировину для виробництва в хімічній промисловості речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, встановлюються податкові пости. Представники органу ДПС за місцезнаходженням податкового поста здійснюють постійний безпосередній контроль за цільовим використанням таких речовин.

Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання виключно як сировини для виробництва в хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторних палив.

Для погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка векселедавця про цільове використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, погоджена представником податкового поста, встановленого на підприємстві.

У разі якщо податковий вексель не погашено в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену у податковому векселі, векселедержателю.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання та ввезення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, а також перелік підприємств, що отримують або здійснюють ввезення таких речовин, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відвантаження та ввезення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, отриманих як сировина для виробництва в хімічній промисловості, проводиться в межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України.

При цьому зауважимо, що відповідної постанови Кабінету Міністрів України, яка затверджує квоти на відвантаження та ввезення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, не затверджено, тому до її затвердження при ввезенні та виробництві з метою використання в хімічній промисловості на території України товарів за товарними позиціями УКТ ЗЕД 27 07 10 90 00 та 29 05 11 00 00 зазначені операції обкладаються акцизним податком згідно з положеннями Податкового кодексу.

У разі нецільового використання суб'єктами господарювання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, отриманих або ввезених як сировина для виробництва в хімічній промисловості, з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів зазначених речовин, використаних не за призначенням, та ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, збільшеної в 1,5 раза.