ЗЕД
Тема: ЗЕД. Валютне регулювання

Декларування резидентами України валютних цінностей та майна, які знаходяться за межами України

Відповідно до ст. 1 Указу № 319 установлено обов'язковість щоквартального декларування суб'єктами підприємницької діяльності (незалежно від форм власності) наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України.
Згідно з вищезазначеним Указом Декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі — Декларація), подають лише суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які мають валютні цінності та майно за межами України.


Подання Декларації

Декларація подається до органу ДПС за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності у двох примірниках.

Один примірник залишається в органі ДПС для обліку та контролю, другий — зі штампом державної податкової адміністрації (інспекції) та підписом відповідальної особи, що прийняла Декларацію, подається до територіального управління Нацбанку України за своїм місцезнаходженням.

За результатами подання Декларації декларанту видається засвідчена та скріплена печатками територіального управління Нацбанку України та державної податкової інспекції довідка про проведення декларування, яка є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення суб'єктами підприємницької діяльності розрахунків за зовнішньоекономічними договорами через уповноважені банки України, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності (лист № 28-311/1929-2823).

Строки та порядок подання Декларації

Декларування валютних цінностей, доходів і майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за формою, затвердженою наказом № 207, щокварталу в строки, встановлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності.

Згідно з абзацом другим п. 5 Порядку № 419 квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами до органів ДПС у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Пунктом 49.18 ст. 49 Податкового кодексу визначено, що податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків), — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Отже, декларації мають подавати резиденти України у строки подання квартальної звітності, тобто щокварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу.

Послідовність подання резидентом України Декларації до органів ДПС за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності та до територіального управління Нацбанку України за своїм місцезнаходженням установлено листом № 28-311/1929-2823.

За результатами подання Декларації декларанту протягом п'яти днів (лист № 2351/7/22-3317) видається засвідчена та скріплена печатками територіального управління Нацбанку України і державної податкової інспекції довідка про проведення декларування, яка є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення суб'єктами підприємницької діяльності розрахунків за зовнішньоекономічними договорами через уповноважені банки України, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна

 

Суб'єкти підприємницької діяльності, які планують здійснення зовнішньоекономічної діяльності та не мають валютних цінностей та майна за межами України, отримують в органі ДПС за своїм місцезнаходженням Довідку про відсутність валютних цінностей та майна за межами України (далі — Довідка).

Довідка заповнюється в двох примірниках, при цьому другий — залишається в органі ДПС для обліку та контролю.

Незалежно від строків подання бухгалтерської звітності Довідка на вимогу суб'єкта господарської діяльності видається йому протягом п'яти днів (лист № 2351/7/22-3317).

Довідки реєструються в органі ДПС за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності у спеціальному журналі видачі таких довідок (форму Довідки наведено у додатку 2 до листа № 13-226/53-188).

Після реєстрації довідка про проведення декларування є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення банківських операцій з валютними цінностями уповноваженими банками України, а також для здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Спрощення процедури декларування

Слід зазначити, що на сьогодні вимога декларування резидентами майна та валютних цінностей, які належать цим резидентам і знаходяться за кордоном, одночасно в Нацбанку України та в ДПС України втратила актуальність і призводить до дублювання різними державними органами одних і тих самих функцій.

У зв'язку з цим виникла нагальна потреба внесення змін до Декрету про валютне регулювання та Закону про Нацбанк України.

Наразі ДПС України розроблено відповідний проект закону, який вже погоджено з відповідними міністерствами та відомствами й готується до подання в установленому порядку до Кабінету Міністрів України.

Цим законопроектом передбачено, що декларування резидентами майна та валютних цінностей, які належать цим резидентам і знаходяться за кордоном, здійснюватиметься лише у ДПС України. Також буде установлено відповідальність щодо резидентів України за порушення порядку та строків декларування майна та валютних цінностей.

Таким чином, метою і завданням цього проекту є спрощення процедури декларування резидентами валютних цінностей та іншого майна, які знаходяться за межами України, та розмежування функцій щодо застосування фінансових санкцій Нацбанком України та ДПС України.