Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Право громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на залишення на роботі та на працевлаштування

Відповідно до п. 7 частини першої ст. 20 Закону № 796 громадяни, віднесені до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.

У разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігаються за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року.

При переведенні у зв'язку зі станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 21 та п. 1 частини першої ст. 22 Закону № 796 зазначена пільга поширюється на громадян, віднесених до категорії 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та громадян, віднесених до категорії 3 з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Під вивільненням слід розуміти припинення трудових правовідносин з працівниками за ініціативою роботодавця у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників. При цьому трудовий договір розривається на підставі, зазначеній в п. 1 ст. 40 КЗпП.

Тільки за розглянутих умов на працівників поширюється дія п. 7 ст. 20 Закону № 796 та не може застосовуватись в інший спосіб.

Статтею 44 КЗпП визначено, що при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 1 ст. 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середньомісячного заробітку.

Тобто виплата громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги у разі їх вивільнення у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства (установи, організації), скороченням чисельності або штату працівників провадиться у розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, причому вона виплачується окремо від вихідної допомоги, передбаченої ст. 44 КЗпП. За працівниками також зберігаються особливі гарантії, передбачені ст. 26 Закону про зайнятість населення.

При звільненні працівника за власним бажанням або на інших підставах, передбачених трудовим законодавством, ця допомога не виплачується.

Працівник набуває права на збереження посадового окладу за умови його працевлаштування на новому місці роботи (з дати укладення трудового договору), у разі його вивільнення з по-переднього місця роботи у зв'язку із скороченням чисельності або штату.

Однак ця пільга надається за письмовою заявою працівника.

Порядком № 936 передбачено, що соціальні виплати, доплати (види допомоги), встановлені Законом № 796, провадяться з дня подання громадянином заяви.

Тобто працівнику має бути збережено посадовий оклад відповідно до п. 7 ст. 20 Закону № 796 з дати працевлаштування на новому місці роботи протягом року, але не раніше дати подання відповідної заяви про здійснення компенсаційних виплат.

Згідно з п. 5 Порядку № 936 виплати, передбачені п. 7 частини першої ст. 20, п. 1 частини першої ст. 21, п. 1 частини першої ст. 22 Закону № 796, провадяться за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності без утворення юридичної особи відповідно до розрахункових даних, поданих до уповноваженого органу.

Пунктом 6 цього Порядку визначено, що підприємства реєструються уповноваженим органом, для чого подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів і списки громадян із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера.

Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до уповноваженого органу та правильність призначення й нарахування компенсаційних виплат і допомоги певних видів.